Planer finns att riva det gamla Löwenbräu-bryggeriet
och flytta produktionen till Spaten-bryggeriet. Om allt går i lås blir det
istället moderna bostäder på den historiska platsen.

Sedan 1826 har Löwenbräu
bryggt sin öl på Nymphenburgerstrasse och Sandstrasse i München-stadsdelen
Maxvorstadt. Nu finns det dock planer på att riva det klassiska bryggeriet och flytta
all produktion till Spaten-Franziskaner-bryggeriet på närliggande Marsstrasse. På den tomt som då blir
ledig vill fastighetsägaren Sedlmayr
Grund und Immobilien KGaA
istället bygga bostäder. Det avslöjar Süddeutsche Zeitung i dagarna.

Snart kan det vara färdigbryggt i Löwenbräus klassiska lokaler (foto: Robert Haas/Süddeutsche Zeitung).


Det har
länge förts
en diskussion om hur man bäst kan använda den mark som
Löwenbräu-bryggeriet nu står på. Enligt en ursprunglig plan skulle både
Löwenbräu och Spaten lämna centrala München 2018, men denna är nu skrotad. Det
nu aktuella planeringsarbetet sker i samarbete med AB Inbev, där
Spaten-Löwenbräu-gruppen ingår sedan 2004. På AB Inbevs tyska huvudkontor
i Bremen är man dock försiktiga och vill inte gå in på några detaljer i detta
skede. Man vill inte heller bekräfta om Löwenbräu-bryggeriet kommer att rivas.

AB Inbev
har dock
sedan länge haft planer på att uppgradera Spaten-bryggeriet och
ser nu över möjligheterna att centralisera all produktion, inklusive Löwenbräu,
till Spatens anläggning. Det finns redan i dag en koppling mellan de två
bryggerierna; den öl som bryggs och lagras på Löwenbräu-bryggeriet pumpas
nämligen över till Spaten-bryggeriet för att buteljeras.

Om de
nya flyttplanerna
blir verklighet kommer AB Inbev att spara en tredjedel av
de kostnader man nu har för de två München-bryggerierna. Byggentreprenören
räknar dock med att flytt, rivning och byggnation av bostäder kommer ta cirka
tio år från det att beslut har fattats. Innan dess måste AB Inbevs huvudkontor ge sitt godkännande.

Av det
ursprungliga
Löwenbräu-bryggeriet på Karlstrasse, Nymphenburger Strasse och
Sandstrasse finns i dag endast brygghuset och jäsningskällaren kvar, liksom den
K-märkta Löwenbräukeller i hörnet Dachauer/Nymphenburgerstrasse. Buteljeringsbyggnaden
revs 2007 för att ge plats åt det allt annat än populära bostads- och kontorskomplexet
Nymphenburger Höfe.

Löwenbräukeller har varit ett vattenhål i över 130 år (foto: aviewoncities.com).


Spaten-Löwenbräu-gruppen

togs 1997 över av Jobst Kayser-Eichberg, som hade aktiemajoritet till 2003. När
AB Inbev (då Interbrew Group) tog över bryggeriverksamheten, övergick ägandet
av flera bryggeribyggnader till Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA, som i dag
äger runt 300 fastigheter i München. AB Inbev är i dag världens största
bryggerikoncern med en omsättning på 45,5 miljarder euro förra året. Löwenbräu
var för 100 år sedan Tysklands största bryggeri, men betraktas numera som en
liten lokal ölproducent.