Den
tyska ölmarknaden krymper. Förra årets försäljning ligger på ungefär samma nivå
som innan Tysklands återförening 1990, trots att det i dag finns 17 miljoner
fler konsumenter.


2017 såldes det 92,6 miljoner hektoliter öl i
Tyskland. Det visar
preliminära siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis (Statistisches Bundesamt) och
bryggeribranschen. Siffrorna bygger på den faktiska försäljningen under januari
till november samt industrins uppskattning av decemberförsäljningen. Det
innebär en minskning med cirka tre miljoner hektoliter från 2016. Den inhemska
tyska försäljningen minskade med 2,4 miljoner hektoliter, eller 2,5 procent.

Nio
av årets tolv
månader visar negativa siffror,
bland annat september och december som av tradition är viktiga
försäljningsmånader för tyska bryggerier. Den minskade försäljningen har främst
drabbat stora bryggerier med en produktion på mer än en miljon hektoliter.
Dessa har minskat sin försäljning med fyra procent, enligt tidningen Welt. Mindre bryggerier, med en produktion på max
100 000 hektoliter och som främst verkar regionalt, har dock ökat sin försäljning.

Det är framför allt de stora bryggerierna som säljer mindre öl i Tyskland (foto: moz.de).


Det
finns flera förklaringar
till den
sjunkande försäljningen. En kall och regnig sommar samt avsaknad av stora
idrottsevenemang är ett par. Några av de större bryggerierna har dock lyckats
bättre än förra året. Krombacher ökade
med 2,5 procent till 7,1 miljoner hektoliter, Veltins
med knappt en procent till 2,9 hektoliter och Paulaner
med tre procent till 2,4 miljoner hektoliter. Bland de stora förlorarna finns
bryggerier som Oettinger, Bitburger, Beck’s,
Warsteiner, Hasseröder, Radeberger och Erdinger, som alla visar röda försäljningssiffror
för 2017.

Pilsnern behåller sitt grepp som Tysklands mest populära ölstil; mer än varannan öl som säljs är en pils. Weissbier står för cirka sju procent medan andelen för de ljusa lagerstilarna export och helles är sex procent. Försäljningen av traditionella stilar som zwickel-, keller- och landbier fortsätter att öka. Enligt uppskattningar finns det i dag mer än 6 000 olika ölsorter i Tyskland. De flesta öl (cirka åttio procent) säljs i returglasflaska, medan knappt tio procent säljs i PET-flaska. Burköl har något överraskande endast fem procent av marknaden.