Alpirsbacher Klosterbräu kan se tillbaka på ett bra fjolår. Bryggeriet i Schwarzwald ökade sin försäljning med fem procent under 2017.

Totalt ökade Alpirsbacher Klosterbräu sina intäkter med 4,9 procent – från 24,2 miljoner euro 2016 till 25,4 miljoner euro förra året. Den största förändringen svarade försäljningen av flasköl för, som ökade med 6,8 procent. Fatölsförsäljningen har å sin sida varit mer eller mindre oförändrad mellan åren. Det är i huvudsak den inhemska försäljningen som bidrar till bryggeriets uppsving, medan exporten ökade med måttliga 2,3 procent. 2016 investerade bryggeriet dessutom i en ny anläggning för avalkoholisering av öl, vilket har bidragit till att försäljningen av alkoholfria öl ökat med tio procent under 2017.

Carl Glauner (längst t.h.) och hans personal ser tillbaka på ett bra 2017 (foto: Schwarzwälder Bote).


Bryggeriledningen tror att
den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under 2018, bland annat genom att nya produkter kommer lanseras. Den prisökning som gjordes den 1 februari kommer också bidra till ökade intäkter. Dessutom tror man att exporten kommer att öka med ytterligare någon procent. Genom att fortsätta investera i ny teknik och bättre förpackningsmöjligheter, tror ägarna att det totala ekonomiska resultatet kommer att förbättras med cirka tjugo procent nästa år. De tror också att med ytterligare nya produkter så kommer försäljningen och intäkterna även att fortsätta öka under 2019.

Alpirsbacher Klosterbräu ägs av Carl Glauner, som är fjärde generationens bryggare. Han är barnbarnsbarn till Johann Gottfried Glauner, som köpte bryggeriet 1877 och återupplivade bryggeriverksamheten från ett benediktinkloster från 1000-talet. 1880 överfördes företaget till Carl Albert Glauner och 1906 bytte man namn till dagens Alpirsbacher Klosterbräu. Bryggeriet sysselsätter i dag cirka 110 personer.