Alpirsbacher
Klosterbräu kan se tillbaka på ett bra fjolår. Bryggeriet i Schwarzwald ökade
sin försäljning med fem procent under 2017.

Totalt ökade Alpirsbacher Klosterbräu sina intäkter
med 4,9 procent – från 24,2 miljoner euro 2016 till 25,4 miljoner euro förra
året. Den största förändringen svarade försäljningen av flasköl för, som ökade
med 6,8 procent. Fatölsförsäljningen har å sin sida varit mer eller mindre
oförändrad mellan åren. Det är i huvudsak den inhemska försäljningen som bidrar
till bryggeriets uppsving, medan exporten ökade med måttliga 2,3 procent. 2016
investerade bryggeriet dessutom i en ny anläggning för avalkoholisering av öl,
vilket har bidragit till att försäljningen av alkoholfria öl ökat med tio
procent under 2017.

Carl Glauner (längst t.h.) och hans personal ser tillbaka på ett bra 2017 (foto: Schwarzwälder Bote).


Bryggeriledningen
tror att
den positiva utvecklingen kommer
att fortsätta under 2018, bland annat genom att nya produkter kommer att
lanseras. Den prisökning som gjordes den 1 februari kommer också bidra till
ökade intäkter. Dessutom tror man att exporten kommer att öka med ytterligare någon
procent. Genom att fortsätta investera i ny teknik och bättre
förpackningsmöjligheter, tror ägarna att det totala ekonomiska resultatet
kommer att förbättras med cirka tjugo procent nästa år. De tror också att med ytterligare
nya produkter så kommer försäljningen och intäkterna även att fortsätta öka under
2019.

Alpirsbacher
Klosterbräu ägs av
Carl Glauner,
som är fjärde generationens bryggare. Han är barnbarnsbarn till Johann
Gottfried Glauner, som köpte bryggeriet 1877 och återupplivade
bryggeriverksamheten från ett benediktinkloster från 1000-talet. 1880
överfördes företaget till Carl Albert Glauner och 1906 bytte man namn till
dagens Alpirsbacher Klosterbräu. Bryggeriet sysselsätter i dag cirka 110
personer.