Med
appen Ostseetiere kan alla bidra till att skydda utrotningshotade havslevande
däggdjur. Bakom mobillösningen står det tyska havsmuseet i Stralsund tillsammans
med det lokala bryggeriet Insel-Brauerei.

Mobilappen Ostseetiere är gratis att ladda ner och
gör det möjligt för alla som vistas vid den tyska Östersjökusten att rapportera
in om de sett valar, sälar eller andra havslevande däggdjur. Rapporterna går
direkt till forskarna på det tyska havsmuseet, Deutsches Meeresmuseum, i Stralsund. Informationen
ger dem viktiga kunskaper om de hotade djurens bestånd och livsmiljö och bidrar
till att skyddszoner kan upprättas eller att andra räddningsinsatser vidtas.

Baltic Gose skapades efter att en knölval siktats i Östersjön (foto: Rügener Insel-Brauerei).

Tack vare samarbetet med Stralsundbaserade
Insel-Brauerei har appen kunnat utvecklas
ytterligare. Förutom att ange GPS-positioner för var djuren setts, går det
också att ladda upp fotografier och slå fast vilka arter det rör sig om.
Insel-Brauerei har länge varit engagerat i arbetet med att skydda djur och
natur i regionen. 2017 samarbetade man med Världsnaturfonden
(WWF) i ett projekt för att skydda havsörnarna på bryggeriets hemö Rügen. I år ligger
alltså fokus på att skydda de däggdjur som lever i och vid vattnen i Östersjön.

Insel-Brauerei
inriktar
sig särskilt på att brygga olika specialöl och egenskapade ölstilar,
ofta med inspiration från havet och livet på de tyska nordkustöarna. Flaskorna
är inslagna i papper och har motiv med Rügens olika djurarter. Efter att en knölval
nyligen siktats i Östersjön skapade bryggeriet ett nytt öl – Baltic Gose – som är bryggt med havssalt.
Flaskans omslag och etikett pryds givetvis av en val.