Den tyska bryggerinäringen står på randen till en riktig
kris. Den varma sommaren har skapat problem med leveranserna, men det är inte
öl som saknas.

Tomma ölbackar
har blivit en bristvara i Tyskland denna heta sommar. Värmen gör att efterfrågan
efter öl är enorm och bryggerierna jobbar för högtryck för att tillgodose
behoven. Problemet är att tillgången till tomma ölbackar och flaskor har
minskat rejält. Bristen är så stor att en del bryggerier inte kan buteljera
vissa ölsorter längre, skriver Frankfurter Allgemeine.

Tomma ölflaskor har blivit en bristvara i Tyskland denna heta sommar (foto: DPA).

Även i handeln märks backbristen av och många
handlare klagar på att bryggerierna inte köpt in tillräckligt många dryckesbackar.
Det tyska bryggarförbundet, Deutschen
Brauer-Bund
, rapporterar samtidigt att bristen på tomma flaskor och backar
är extra stor i år. Man uppmanar därför alla kunder att lämna tillbaka tomglasen
till återförsäljarna så fort det bara går.

Bochum-bryggeriet
Fiege har
gått ut i en kampanj på Facebook för att få tillbaka
sina ölbackar. Talespersoner för de stora bryggerierna Veltins och König
Pilsener
uppger å sin sida att de har beställt flera nya ölbackar, medan Warsteiners representant inte upplever
några flaskhalsar (sic!). Problemet
blir inte mindre av att bryggerierna ofta har olika typer av flaskor och därför
inte kan byta sinsemellan. Enligt uppskattningar finns det cirka 500 miljoner
återanvändbara ölbackar i cirkulation i Tyskland, varav ungefär 180 miljoner
kommer från bryggerierna.