Hochschule Weihenstephan-Triesdorf har tagit det symboliska första spadtaget för vad som ska bli det nya centret för bryggeri- och dryckesteknik. Centret beräknas kosta 10,8 miljoner euro och kommer att starta i samband med läsåret 2021/22.

Att bygga ut bryggeriutbildningen i Weihenstephan har blivit nödvändigt eftersom Hochschule Weihenstephan-Triesdorfs kandidatutbildning i bryggeriteknik, som startade 2011, blivit en enorm succé. 300 ansökningar har skickat in till höstterminen i år. 92 av dessa antas till utbildningen, trots att det egentligen bara finns plats för sextio studenter. Den nya byggnaden kommer att ha en golvyta på 1 360 kvadratmeter och kommer att inrymma själva det tekniska centret, liksom flera laboratorier för forskning, sensorisk analys, mikrobiologi och kem-teknisk analys, rapporterar Inside Beer.

Det symboliska första spadtaget togs under festliga former (foto: Josef Gangkofer).

Byggnaden är den senaste i en lång rad av stora investeringar inom vetenskaplig utbildning och forskning inom bryggerinäringen i Tyskland. 2013 stod centret för internationell dryckesvetenskap, som är en del av Münchens tekniska universitet, färdigt i Weihenstephan till en kostnad av 68 miljoner euro. I november förra året invigde Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei i Berlin ett nytt center för bryggeri- och dryckesutbildningar. Kostnad: 35 miljoner euro. År 2021 planerar den 123 år gamla bryggarskolan Doemens att flytta till sina nya, 5 000 kvadratmeter stora lokaler i Gräfeling utanför München. Denna byggnation beräknas kosta 20 miljoner euro, utöver de 3,3 miljoner euro som det kostade att köpa marken.