Den tyska libertarianska tidskriften Eigentümlich frei erbjuder krögare en
belöning på 1 000 euro om de avstår från att servera politiker från de
etablerade partierna. De tre som i år först bevisar att de nekat politiker mat
och dryck får pengarna och ett intyg för visat civilkurage.

Bakgrunden till det hela är att
den bayerska politikern Katrin Ebner-Steiner, som representerar det högerpopulistiska
partiet AFD (Alternative für Deutschland) nekades tillträde till en bar i
München i november 2018, eftersom ägaren inte delar hennes politiska
uppfattning. Flera stora, etablerade mediebolag stödde offentligt krögaren,
vilket man även gjorde 2016 när en restaurang gick ut med att man inte tänker
servera politiker från AFD.

Ingen mer öl till politiker om Eigentümlich frei får bestämma (foto: michael-mannheimer.net).

I det senaste fallet har
juristen, tillika vd för det tyska hotell- och restaurangförbundet, Sandra
Warden uttalat sig och sagt att varje krögare själv får bestämma vem eller
vilka man serverar inom ramen för sin egen verksamhet. De enda förbehåll som finns
anges i den allmänna likabehandlingslagen, som säger att kunder inte får diskrimineras
utifrån kön, religion, etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell
läggning. Warden menar att en individs politiska åsikter inte faller under
denna lagstiftning och att det därför går att neka servering baserat på detta.

Tidskriften Eigentümlich frei (ungefär „Märkligt fri” eller ”Ovanligt fri”) har i
över tjugo år försvarat enskilda individers och företagares rätt att välja med
vem man vill göra affärer. Utifrån detta tar man även avstånd från den allmänna
likabehandlingslagen, som man menar innebär en inskränkning av rätten till egendom
och friheten att välja sina kunder. En attityd som för bara några årtionden
sedan delades av så gott som alla liberala och konservativa tidningar i
Tyskland.

Politiker har alltid setts som några som ständigt lägger sig i människors privatliv och inskränker
deras frihet. Eigentümlich frei menar att nekandet av AFD bara är en början för
att få politiker att förstå detta. Nu är det, enligt tidningen, hög tid att
även visa representanter de andra partierna att de också är en del av problemet.
Ett steg är alltså att erbjuda en belöning till krögare som inte serverar politiker
från de etablerade partierna CDU, CSU, SPD, Grüne och FDP. Tidningen uppmanar
sina läsare att sprida informationen vidare och att bidra med pengar, så att
man kan fortsätta att betala ut belöningar även efter att de tre första
betalats ut.