Den positiva utvecklingen fortsätter för Warsteiner. Under 2018 ökade bryggeriet sin försäljning i Tyskland med 6,8 procent. Även exporten ökade, trots svåra marknadsförhållanden.

Warsteiners export ökade med 0,1 procent under 2018, vilket gör att bryggeriets totala försäljning ökar med 5,3 procent. Dessutom lyckades man under året ta flera marknadsandelar i det alkoholfria segmentet. Den ökade försäljningen beror till stor del på en fortsatt stor efterfrågan på Warsteiner Premium Pilsener. Samtidigt ökade försäljningen av bryggeriets tre alkoholfria sorter – Pilsener, Herb och Radler – med tvåsiffriga procenttal. På den inhemska marknaden spelade även den vackra sommaren en stor roll, liksom den återvinningsbara förpackning som lanserades i augusti.

Warsteiners försäljning ökade med drygt fem procent under 2018 (foto: Warsteiner).

För att fortsätta den positiva utvecklingen kommer ledningen för Warsteiner Gruppe under januari att förstärkas med Carsten Rockholtz, som kommer att ansvara för finansiell kontroll, bokföring, ekonomi, skatter, IT, personal och inköp. Efter en kortare övergångsperiod kommer Warsteiners och dess ägare Catharina Cramers ledningsgrupp sålunda bestå av Christian Gieselmann (ledningens talesperson samt marknadsföring och försäljning), Peter Himmelsbach (teknik) och Carsten Rockholtz (ekonomi).

Warsteiner är ett av de största privatägda bryggerierna i Tyskland. Det grundades 1753 och ägs i dag av den nionde generationen. I Warsteiner Gruppe ingår även Herforder Brauerei, Privatbrauerei Frankenheim och Paderborner Brauerei. Man har även andelar i König Ludwig Schlossbrauerei. I dagsläget exporterar Warsteiner sina produkter till drygt femtio länder världen över.