Tyskland är fortfarande ett av
de länder som har lägst ölpriser. Men detta kan vara på väg att ändras. Enligt
siffror från den tyska statistiska centralbyrån ökade priset på öl med 3,5
procent i Tyskland förra året. Under samma period låg konsumentprisinflationen på
1,9 procent.

Den största prisökningen drabbade populära ölstilar som pilsner samt
ljus och mörk lager, som blev 3,8 procent dyrare. Priserna på ölblandningar och
alkoholfria ölsorter ökade med 3,6 respektive 2,7 procent, medan veteöl och andra
överjästa ölstilar bara ökade med 1,8 procent. Detta visar nya siffror från
Tysklands statistiska centralbyrå Destatis.

Ölpriserna i Tyskland ökade med 3,5 procent förra året (foto: Istock/Nikada Alfexe).

Trots högre priser så ökade den
tyska ölproduktionen förra året. Bryggerierna spottade ur sig cirka 87 miljoner
hektoliter öl (alkoholfria öl samt ölbaserade drycker ej medräknade), vilket är
1,84 miljoner hektoliter, eller 2,2 procent, mer än året innan. Antalet
bryggerier ökade också, till 1 539 stycken – 39 fler än 2017. Flest
bryggerier finns det i Bayern med 654 stycken (42 procent av alla bryggerier). Tillsammans
producerade de 24 miljoner hektoliter öl 2018. I Nordrhein-Westfalen
producerades det tjugo miljoner hektoliter öl av 155 bryggerier, medan
Baden-Württembergs 206 bryggerier mäktade med sex miljoner hektoliter.

Den tyska ölexporten under
2018 var i det närmaste oförändrad jämfört med året innan. Under året
exporterades det sexton miljoner hektoliter öl till ett värde av 1,2 miljarder
euro från Tyskland. Det är en ökning med blygsamma 0,1 procent från 2017. Bland
mottagarländerna var Italien störst med en andel på 21,8 procent, eller 3,44
miljoner hektoliter. Kina (11,3 procent) och Nederländerna (7 procent) följde
därefter. 7,18 miljoner hektoliter öl till ett värde av 441,3 miljoner euro
importerades till Tyskland. Det mesta kom från Danmark, som levererade 2,46
miljoner hektoliter till ett värde av 177,5 miljoner euro.