Under
årets första kvartal ökade ölförsäljningen i Tyskland med 2,4 procent, eller 46
miljoner liter, jämfört med samma period förra året.

Tyska bryggerier och dryckesförsäljare sålde
cirka två miljarder liter öl under de tre första månaderna i år, enligt siffror
från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis. Siffrorna inkluderar
inte alkoholfria öl, maltbaserade drycker eller öl som importerats från länder
utanför EU.

Den tyska ölförsäljningen pekade uppåt under årets första kvartal (foto: DBB).

Försäljningen
av ölblandningar, det vill säga öl blandat med lemonad, cola, fruktjuice
eller andra alkoholfria tillsatser, uppgick till 71,7 miljoner liter under det
första kvartalet. Det motsvarar 3,6 procent av den totala ölförsäljningen i
Tyskland. Jämfört med första kvartalet 2018 såldes det 16,7 procent mer
ölblandningar i år.

81 procent av den totala ölförsäljningen
gick till inhemsk konsumtion. Totalt ökade försäljningen inom Tyskland med 1,7
procent och uppgick till 1,6 miljarder liter under januari till mars. Export
och öl avsedd att drickas av bryggerianställda (Haustrunk) uppgick till 380,4 miljoner liter, vilket är en ökning
med 5,4 procent från förra året. Av detta gick 180,5 miljoner liter till andra
EU-länder (-6,9 procent) och 197,3 miljoner liter till länder utanför EU (+20,1
procent). 2,6 miljoner liter gick som Haustrunk,
vilket är 3,7 procent mindre än 2018.