Den tyska historikern Jana Weiss har undersökt det tyska ölets segerrika resa till USA. Här avslöjar hon tre lite udda och intressanta saker som hennes forskning visar.

Historikern Jana Weiss är verksam vid universitetet i Münster, där hon för närvarande forskar på det tyska ölets historia. ”The Lager Beer Revolution in the United States: The History of Beer and German Americans as a Reinvention of Ethnicity, Knowledge, and Consumption”, är namnet på hennes habilitationsuppsats (motsvarar ungefär docentavhandling). I den undersöker Weiss hur den tyska bryggarkonsten fördes över till USA i början av 1800-talet. Det var då som underjästa öl för första gången bryggdes i USA enligt den tyska bryggartraditionen. Forskningen sträcker sig fram till 1920, då alkoholdrycker starkare än 0,5 volymprocent förbjöds i USA.

Anheuser-Busch är ett av flera amerikanska bryggerier med tysk koppling (foto: Anheuser-Busch).

Jana Weiss fick idén till sin forskning under en guidad visning på Becks bryggeri i Bremen. Under turen visades en video om Heinrich Beck, som emigrerade till USA 1854. Han återvände dock till Tyskland efter endast tio år i ”staterna”. Jana Weiss antog att Beck inte var den enda tyska bryggare som emigrerade till Amerika. Under fem år har hon därför forskat på ölet och ölbryggarnas emigrationshistoria. Hon har kommit fram till flera intressanta fakta, som knappt någon i Tyskland känner till i dag.

1. Det blev en lagerrevolution
Det bryggdes visserligen redan öl i USA, men tyskarna var de som först introducerade lagern i ”staterna”. 1850 stod engelsk ale för mer än nittio procent av den amerikanska marknaden. Femtio år senare hade den tyska lagern tagit över helt. Inte i något annat land tog tyskarna över ölmarknaden så snabbt som i USA. 1890 var nästan hela den amerikanska bryggeriindustrin i tyska händer och över åttio procent av de anställda var tyskar.

2. Tyskarna bryggde inte riktig tysk öl
I USA marknadsförde tyska bryggare sin öl som ”äkta tysk öl”. Men så var det inte. Bryggarna struntade i den tyska renhetslagen (Reinheitsgebot), som innebär att öl endast får innehålla malt, humle, jäst och vatten. Istället använde de bland annat majs och ris i sina Amerikabryggda öl.

3. Kända tyska bryggare var inte bryggare
Några av de mest kända tyska ölbryggarna hade över huvud taget ingen utbildning i yrket. Bland dessa finns Adolphus Busch, som grundade Budweiser-bryggeriet Anheuser-Busch tillsammans med sin svärfar Eberhard Anheuser. Busch hade i själva verket bakgrund som säljare inom detaljhandeln. Frederick Pabst, styrelseordförande för Pabst Brewing Company, var ursprungligen sjökapten och gifte även han in sig i en redan etablerad ölfamilj. Båda dessa herrar bidrog dock till att göra bryggerierna kommersiellt framgångsrika genom sina affärskunskaper.