Coronapandemin slår hårt mot hela världen och Tyskland är inget undantag. Flera tyska storbryggerier har på olika sätt bidragit till att underlätta situationen. Ett av dem är Krombacher som hjälper till med såväl pengar som en viktig desinfektionsingrediens.

Direkt efter påsk meddelade Krombacher Brauerei att man skänker en miljon euro till tyska Röda Korsets speciella nödfond under coronakrisen. I Tyskland är ungefär 435 000 frivilliga och 175 000 heltidsanställda involverade i Röda Korsets verksamhet, som är extra viktigt i dessa dagar. Krombachers donation stödjer alla frivilliga som tar hand om sjuka och personer ur riskgrupper under coronakrisen och ska främst användas till preventiva och uppföljande åtgärder.

Krombacher drar sitt strå till stacken under coronakrisen (foto: Krombacher Brauerei).

Tidigare i april skänkte Krombacher dessutom 16 000 liter etanol till sjukhus i närheten av bryggeriets anläggningar i distrikten Siegen-Wittgenstein, Olpe och Steinfurt. Etanol är en viktig ingrediens vid framställning av desinfektionsmedel, något det nu är stor efterfrågan på. Etanolen har Krombacher köpt från bryggeriets partnerföretag Leiber GmBH. Bryggeriet kan inte använda alkohol från den egna produktionen, eftersom den vatten-alkoholblandning man framställer har för låg alkoholhalt för att kunna användas i desinfektionsmedel.

Krombacher Brauerei grundades officiellt 1803, även om ett bryggeri i stadsdelen Krombach i Kreutztal, Nordrhein-Westfalen omnämns redan på 1300-talet. I dag är bryggeriet ett av Tysklands största privatägda bryggerier. Krombacher äger också distributionsrättigheterna till Schweppes, Orangina, Vitamalz och Dr Pepper i Tyskland och Österrike.