Restauranger och andra uteställen har varit stängda i flera veckor, tusentals evenemang har ställts in och exporten har minskat kraftigt. Coronapandemin har fått dramatiska konsekvenser för den tyska bryggerinäringen visar en undersökning från branschorganisationen.

88 procent av alla tyska bryggerier har korttidspermitterat sin personal under coronakrisen. Det visar en undersökning gjord av det tyska bryggeriförbundet, Deutschen Brauer-Bund (DBB). Bryggerier med fler än trettio anställda har under årets fyra första månader tappat i genomsnitt 18 procent av ölförsäljningen och 22 procent av omsättningen. Bryggerier med färre än trettio anställda har tappat i genomsnitt 32 procent av ölfärsäljningen och 35 procent av omsättningen under samma tidsperiod.

Många tyska bryggerier upplever sin svåraste stund under coronakrisen (foto: Shutterstock).

Åttio procent av bryggerierna uppger att de har nytta av de statliga stöd som finns, även om de är långt ifrån tillräckliga. 56 procent har utnyttjat möjligheten att skjuta upp skatteinbetalningar och 53 procent har tagit del av stöd från federala eller delstatliga myndigheter. 24 procent menar att de har fått bra hjälp av olika stöd för att öka likviditeten samt överbryggningslån. Endast sexton procent anser dock att de stöd som ges är tillräckliga och två tredjedelar av bryggerierna vill ha mer statligt stöd.

Antalet bryggerier som får sin produktion påverkad av coronakrisen har ökat kraftig de senaste veckorna. Endast 31 procent uppger att krisen inte har någon effekt alls på produktionen, medan 28 procent svarar att de främst påverkas av bristen på tomflaskor. 21 procent uppger att de upplever flaskhalsar i logistiken. Sjutton procent av bryggerierna säger att de har konflikter med återförsäljarna, som exempelvis nekar bryggeriernas säljare tillträde eller som begränsar sitt sortiment till ett minimum. Personalbrist (fem procent) och flaskhalsar i råvaruförsörjningen (fyra procent) utgör mindre problem.

Undersökningen genomfördes mellan den 30 april och 6 maj. Närmare nittio bryggerier i olika storlekar tillfrågades om hur den pågående coronapandemin påverkar deras verksamheter. En tredjedel av bryggerierna har färre än trettio anställda, en tredjedel mellan trettio och sextio, femton procent har 60 till 100 anställda eller 100 till 300 anställda, medan övriga har mer än 300 anställda. I hela Tyskland finns det cirka 1 500 bryggerier, varav de flesta är små eller medelstora och familjeägda.