Anrika Augustinerkeller i München får över en miljon euro i försäkringspengar på grund av nedstängningen under coronapandemins början. Münchens regionala domstol har bestämt att summan måste betalas ut av Versicherungskammer Bayern.

Augustinerkeller är en av många tyska restauranger som har drivit försäkringsärenden under coronakrisen. Bara i München finns det i dagsläget ett åttiotal öppna ärenden, som är under behandling av tre domstolar. Att Augustinerkeller nu kommer att få 1,014 miljoner euro väcker givetvis förhoppningar hos många av dem som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin, skriver Inside Getränke.

Augustinerkeller har en av Tysklands största ölträdgårdar (foto: Total Munich).

Redan den 4 mars begärde Augustinerkellers ägare Christian Vogler ut ersättning från en företagsförsäkring hos Versicherungskammer Bayern. Men trots att försäkringen omfattas av den tyska smittskyddslagen (Infektionsschutzgesetz), så ville försäkringsbolaget inte betala ut några pengar eftersom man menar att skyddet bara gäller sjukdomar och smittoämnen som uttryckligen nämns i försäkringsavtalet. Den nya sjukdomen covid-19 är inte en av dem. Münchens regionala domstol ser dock annorlunda på saken och dömde till Augstinerkellers fördel. Rättens motiv är att en försäkringstagare rimligen inte kan ha så bra koll på smittskyddslagen. Då spelar det ingen roll vilka sjukdomar som nämns där.

Det var på den bayerska hälsomyndighetens uppmaning som alla restauranger stängdes i mars. Enligt domstolen går det inte att neka försäkringspengar oavsett vilka juridiska skäl som ligger bakom nedstängningen. De klagande har inte heller varit tvingade att opponera sig mot nedstängningen. Det spelar heller ingen roll om de klagande restaurangerna haft gäster eller personal med coronasmitta, det som är avgörande är att deras verksamheter har tvingats stänga.

Augustinerkeller på Arnulfstrasse ägs av Münchens äldsta bryggeri Augustiner Bräu och har funnits sedan första halvan av 1800-talet. Ölhallen har en av Tysklands största ölträdgårdar med cirka 5 000 platser. Det finns dessutom plats för 600 sittande gäster fördelade på olika rum. Varje år serveras det ungefär 14 000 hektoliter öl på platsen. Christian Vogler och hans fru Petra tog över driften av Augustinerkeller i april 2010.