En majoritet av de tyska bryggerierna delar regelbundet information på Facebook vilket gör det till den mest populära plattformen. Det visar en nyligen publicerad studie om bryggeriernas användning av sociala medier.

Studien, som heter Social Media-Performance Brauereien 2021, ger en bild av följare, inlägg och videor, liksom hur mycket konsumenterna interagerar med sina favoritbryggerier i sociala medier. Så gott som samtliga av de hundra tyska bryggerier som ingår i studien säger att de använder Facebook för att dela information. Även Instagram är populärt och används av fyra av fem bryggerier. Av de tillfrågade bryggerierna uppger sjuttio att de dessutom använder Youtube, medan bara 37 av dem har ett officiellt Twitter-konto.

Facebook är den mest populära sociala medie-plattformen bland tyska bryggerier (foto: tedlerner.com).

Det bryggerikoncern som har i särklass flest följare på Facebook är Heineken Deutschland, medan Carlsberg Deutschland har fått flest nya följare under det år som studien omfattar. I snitt publicerade de undersökta bryggerierna 113 inlägg på Facebook under samma tolvmånadersperiod. Här var Privatbrauerei Gaffel ”bäst” med drygt 400 inlägg på ett år. Bitburger lyckades dock få flest interaktioner med cirka 360 000 kommentarer, reaktioner eller delningar. Mest ”likes” för ett enskilt inlägg under perioden fick Paulaner.

När det kommer till antalet följare i de olika plattformarna finns det stora skillnader. På Facebook har två tredjedelar av bryggerierna fem- eller sexsiffriga följarsiffror; snittet ligger på cirka 330 000 följare. På Instagram och Twitter handlar det oftare om tre- eller fyrsiffriga tal, med ett snitt på 8 400 respektive 1 300 följare. På Youtube är antalet följare betydligt lägre. Med några få undantag handlar det här om två- eller tresiffriga följartal; snittet ligger på knappt 400. Det innebär att spridningen på ett Facebookinlägg i snitt är 825 gånger större än ett inlägg på Youtube.

Studien är genomförd av Research Tools i samarbete med Vico Research & Consulting, som har granskat 100 tyska bryggeriers eller koncerners aktivitet i de fyra sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Studien pågick mellan den 10 februari 2020 och den 9 februari 2021.