Invånarna i den lilla bayerska byn Giggenhausen har bråda dagar. För att rädda sitt historiska värdshus måste de samla ihop cirka en miljon euro. Nu är målet inte långt borta.

I Giggenhausen, en by med cirka 650 invånare strax norr om den bayerska huvudstaden München, har det i drygt 150 år funnits ett värdshus med namnet Metzgerwirt. Nu hotas det dock av nedläggning sedan den nuvarande ägaren inte orkar driva verksamheten vidare, men inte heller lyckats hitta en lämplig köpare. Detta har fått byborna att ta saken i egna händer och själva försöka köpa stället genom att bilda ett kooperativ (Genossenschaft). Det innebär bland annat att man behöver samla ihop en miljon euro i startkapital. Så här långt har man lyckats få ihop drygt 750 000 euro och man ger nu intressenterna ytterligare två veckor på sig att bidra med mer pengar.

Invånarna i byn Giggenhausen gör gemensam sak för att rädda sitt värdshus Metzgerwirt (foto: Sophie Linckersdorff/Süddeutsche Zeitung).

225 intressenter har redan bundit sig att bidra till värdshusköpet. Av dessa är 211 privatpersoner och resten företag och föreningar, vars bidrag varierar från 30 till 25 000 euro. De flesta bidragsgivare bor i Giggenhausen, men ett tjugotal kommer från andra orter. Fram till den 27 juni går det att anmäla intresse för den som ännu inte gjort det. Eftersom ett köp nu är inom räckhåll, kommer intressegruppen bakom värdhusköpet även att öka takten i sökandet efter en krögare som kan driva verksamheten. Enligt Süddeutsche Zeitung finns det flera kandidater, men på grund av coronapandemin har ännu inga avtal undertecknats.

Metzgerwirt har varit medelpunkten i Giggenhausen i drygt 150 år. Det är här alla föreningar har sina möten och det är här som stora familjefester firas, teaterföreställningar spelas och medborgarmöten äger rum. Den nuvarande hyresvärden vill av hälsoskäl sälja verksamheten, men inte till vem som helst. Så här långt är det fler fastighetsbolag än krögare som visat intresse och en sådan köpare skulle förmodligen innebära slutet för byns värdshus. Köpeskillingen är satt till 2,5 miljoner euro och man räknar med att en ny krögaren behöver lägga ytterligare 500 000 euro på nödvändiga renoveringar och ombyggnationer.