De kraftiga skyfallen över västra och södra Tyskland tidigare i juli har både krävt människoliv och orsakat stora materiella skador. Nu gör flera tyska bryggerier vad de kan för att hjälpa dem som drabbats.

Storbryggeriet Veltins skänker 100 000 euro till kampanjen ”NRW hilft”, som startades på initiativ av Nordrhein-Westfalens ministerpresident Armin Laschet i syfte att stödja olika hjälporganisationer i sitt arbete. Bryggeriet meddelar också att man kommer att göra vad man kan för att stödja sina partner inom gastronomisektorn, för att lindra effekterna av översvämningskatastrofen. Detta är något man även gjort vid tidigare översvämningar av floderna Elbe och Oder. Dessutom har anställda vid Grevensteiner-bryggeriet fått ta ledigt för att utföra frivilligarbete för lokala räddningstjänster och andra hjälpinsatser.

Skyfallen över Tyskland har orsakat död och förödelse. Nu gör bryggerierna vad de kan för att hjälpa offren (foto: Adobe Stock/PhotographyByMk).

Även Bitburger bidrar med 100 000 euro till nödhjälp till de översvämningsdrabbade. Man ger även stöd till upprensning och återuppbyggnad av drabbade områden samt utrustning och material i samband med detta. Bryggeriet kommer även att leverera drycker till dem som utför arbetet. Nyligen levererade man 400 lastpallar till hjälpcentret vid motorbanan Nürburgring, där de kommer att användas för transporter av mat till de drabbade. Bitburger kommer även hjälpa till att upprätta försörjningen av dricksvatten.

Oetker Gruppe, där bland annat bryggerikoncernen Radeberger ingår, skänker 500 000 euro till de drabbade områdena, där man kommer att arbeta i nära samarbete med lokala hjälporganisationer. Radeberger kommer även leverera mineralvatten och andra alkoholfria drycker till de områden där det blivit problem med dricksvattenförsörjningen. Anställda vid Oetker Pizzawerkes kommer dessutom stödja nödhjälpscentret i Nürburgring med pizzor.

Utöver ovanstående exempel har många fler bryggerier av olika storlekar erbjudit sig att hjälpa till på de sätt man kan.