Branschorganisationen Die Freien Brauer lanserar kampanjen ”Die Freien Gerstensorten”. Syftet är att få industri och konsumenter att skriva under ett upprop för att stoppa patent på olika sädesslag, framför allt maltkorn. Detta är ett steg i organisationens strävan att upprätthålla mångfald och valfrihet bland bryggeriernas viktiga råvaror.

Med kampanjen ”Die Freien Gerstensorten” (”De fria kornsorterna”) skickar Die Freien Brauer en tydlig signal om att alla ansvariga inom den tyska staten, förbundsländerna och patentmyndigheter ska arbeta för tydliga och juridiskt hållbara riktlinjer för en tolkning av den europeiska patentlagstiftningen. Målet är att det inte ska gå att ta patent på någon växt som förädlats med konventionella odlingsmetoder.

Med kampanjen ”Die Freien Gerstensorten” vill Die Freien Brauer väcka opinion mot patent på konventionellt odlade växter (foto: Die Freien Brauer/Brauhaus Riegele).

Under 2016 fick de två bryggerijättarna Heineken och Carlsberg flera europeiska patent på konventionellt framtagna kornsorter, patent som även omfattar det maltkorn som används i ölbryggning. Flera icke-statliga organisationer överklagade patentbesluten, men fick 2018 avslag på sina klagomål. Ytterligare ett överklagande avslogs 2021, vilket innebar att ett av patenten trädde i kraft efter beslut av den europeiska patentmyndigheten (EPO).

Enligt Die Freien Brauer är detta att missbruka patentlagstiftningen, vilket innebär en försvagning av mångfalden och en drastisk inskränkning av bryggeriernas fria företagsamhet. Man menar vidare att detta inom en snar framtid kommer att få negativa konsekvenser för hela bryggerinäringen. Genom att bli medlem i organisationen står man dagligen upp för värden som ”stor frihet”, ”personligt ansvar”, ”högsta kvalitet” och ”unik mångfald”, heter det. Bryggerierna kan dock bara stå upp för kvalitet och mångfald genom att ha möjlighet att välja de bästa råvarorna, i det här fallet i form av ett stort utbud av olika kornsorter.

Die Freien Brauer består av 44 oberoende familjebryggerier i Tyskland, Österrike och Luxemburg. Sedan 1969 har organisationen arbetat för att bevara ölkulturens mångfald i Europa. Medlemsbryggerierna producerar ungefär nio miljoner hektoliter öl per år och tränar upp cirka 200 lärlingar till olika arbeten inom bryggerinäringen. Organisationens fokus ligger främst på gemensamma inköp, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling av buteljerings- och logistiklösningar. Gemensamma utbildningar, seminarier och framtagande av marknadsföringsmetoder finns också på agendan.

Källa: About Drinks