Ryssland har blivit de tyska bryggeriernas näst största exportmarknad efter Italien. Efter den ryska invasionen av Ukraina väljer dock fler och fler av Tysklands bryggerier att lämna den lukrativa marknaden.

Tyska bryggerier exporterade ungefär två miljoner hektoliter öl till Ryssland 2021. Det motsvarar 12,7 procent av Tysklands totala ölexport. Ändå har det för många tyska bryggerier varit ett enkelt beslut att lämna den ryska marknaden efter Rysslands invasion av Ukraina. Storbryggeriet Bitburger vidtog åtgärder så snart den ryska attacken var ett faktum. Man stoppade omedelbart alla investeringar i Ryssland och man ser nu över alla affärsavtal med ryska partner eller ryskt deltagande. Särskilt tar man i beaktande den sanktionslista som gäller och avslutar alla kontrakt med omedelbar verkan, även i de fall det finns tveksamheter, uppger bryggeriets talesperson till Getränke News.

Veltins är ett av de tyska bryggerier som nu överger den ryska marknaden (foto: Brauerei C. & A. Veltins).

Veltins har i sin tur avslutat ett affärsavtal som undertecknades med en rysk importör förra året. Importören är under starkt inflytande från Rysslands politiska ledarskap, säger man från bryggeriets sida. Här verkar dock västs sanktioner redan ha tagit skruv; rubelns sjunkande värde har tvingat importören att höja sina priser med tjugo procent, vilket gör det mycket svårare att göra affärer med importerat öl. Veltins är annars restriktiva med att satsa i instabila eller oförutsägbara länder, en strategi som i dagsläget verkar löna sig. Den inhemska tyska marknaden är på långa vägar fortfarande den viktigaste för Veltins, menar man.

För Warsteiner har exporten utvecklats mycket bättre än den inhemska försäljningen de senaste åren. Bryggeriet har därför haft en annan strategi, som går ut på att expandera varumärket Warsteiner så mycket som möjligt utanför Tyskland. I dagsläget exporterar man till drygt femtio länder. Den ryska marknaden var en av dem som utvecklades bäst, men efter invasionen av Ukraina var fortsatta satsningar där otänkbara. Warsteiners viktigaste exportmarknader fortsätter vara Italien, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Att avsäga sig försäljning till en starkt växande marknad och hur konflikten utvecklas väcker givetvis frågetecken för framtiden. Att transporter av varor till Ryssland stannar av är i sig kännbart för tyska företag, men ett större orosmoment är kanske att även leveranserna till Tyskland försvåras. Till exempel riskerar tillgången på spannmål försämras, samtidigt som de lär bli dyrare. Logistikkedjorna påverkas också av att många ukrainare, som i dag arbetar som lastbilschaufförer, måste ta värvning. Energibrist och ökade svårigheter att få tag i glasflaskor kan också bli problem för den hårt prövade bryggeribranschen. Inget av detta väger dock upp det faktum att det mitt i Europa pågår ett blodigt krig. Det är något vi inte får glömma, säger en talesperson för Radeberger till Getränke News.