Den tyska ölförsäljningen fortsatte uppåt i februari. Efter att ha stigit med 7,3 procent i januari ökade den med hela 12,1 procent under årets andra månad jämfört med samma period i fjol.

I februari 2022 sålde tyska bryggerier och dryckeshandlare ungefär 5,8 miljoner hektoliter öl, en ökning med 632 000 hektoliter jämfört med samma månad förra året. Däremot sjönk försäljningen av ölblandningar med 6,1 procent eller 14 000 hektoliter och uppgick i februari till 218 000 hektoliter. Det visar aktuella siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis, som dock inte räknar med alkoholfria öl och andra maltbaserade drycker, eller öl som importerats från länder utanför EU.

Ölförsäljningen i Tyskland fortsatte uppåt under februari 2022.

Den kraftiga ökningen i februari är dock till viss del vilseledande, eftersom de siffrorna jämförs med februari 2021 när det rådde nedstängningar på grund av coronakrisen. Jämför man istället med februari 2020 så ser man att försäljningen backat med 500 000 hektoliter. Det tyska bryggeriförbundet tror dock att högre energi- och råvarupriser samt bristen på spannmål, kommer ha en större effekt på bryggerinäringen under året än vad coronakrisen haft.

Även exporten fick en riktig skjuts under årets andra månad och ökade med hela 21,8 procent, vilket innebär att cirka 491 000 hektoliter såldes till andra EU-länder. Försäljningen till länder utanför EU var ungefär på samma nivå som i fjol och landade på 570 000 hektoliter (+0,2 procent). Rysslands invasion av Ukraina med påföljande sanktioner lär dock ge effekter på ölexporten, då Ryssland var den näst största exportmarknaden för tyska bryggerier innan kriget.

Om vi tittar på ölförsäljningen i respektive förbundsland så ser vi att den i februari ökade mest i Schleswig-Holstein/Hamburg (+41,7 procent), Hessen (+29,9 procent), Nordrhein-Westfalen (+27,3 procent) och Rheinland-Pfalz/Saarland (+16,7 procent). Bra gick det även för bryggerierna i Niedersachsen/Bremen (+12,5 procent), Thüringen (+9,1 procent), Bayern (+6,8 procent), Baden-Württemberg (+6,7 procent) och Sachsen (+2,2 procent). Däremot hittar vi minussiffror i Sachsen-Anhalt (-9,0 procent), Mecklenburg-Vorpommern (-6,8 procent) och Berlin/Brandenburg (2,3 procent).