En nystartad förening har föresatt sig att göra det bayerska ölet till nytt världsarv. Med en stjärnkock och en ekonomiminister som förgrundsfigurer hoppas man på framgång. Men det finns många hinder på vägen.

Föreningen Bier und Wir grundades i oktober 2021 och har i dagsläget 200 medlemmar. Målet är dock att komma upp i åtminstone 5 000. Syftet med sammanslutningen är att göra ölregionen Bayern till ett immateriellt kulturarv av Unesco. Bland föreningens grundare och främsta företrädare finns den bayerske kändiskocken Alfons Schuhbeck, som också är indragen i ett uppmärksammat skattebrottsmål. Ordförande är den Münchenbaserade lokalpolitikern Armin Gastl (CSU). Bayerns ekonomiminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler/Fria väljare) är dessutom en av föreningens beskyddare.

Alfons Schuhbeck, Horst Wurm och Armin Gastl är förgrundsfigurer i föreningen som vill göra bayerskt öl till världsarv (foto: Bier und Wir).

Initiativtagare och president till föreningen och kampanjen är dock den Münchenbördige Horst Wurm, professor emeritus i kommunikationsvetenskap i Mainz. Han menar att de två senaste åren har visat vilket enande roll ölen spelar i Bayern. Det handlar mycket om den sociala kontexten, om en unik symbios mellan öl och bayerskt kulturliv. Det går helt enkelt inte att tänka sig Bayern utan öl, säger han till Süddeutsche Zeitung.

Hur Unesco kommer att ställa sig till föreningens ansökan är dock svårt att sia om. Organisationen ger bara titeln immateriellt kulturarv till ”kulturella traditioner, seder och bruk som överförs mellan generationer och som är ständigt levande och i förändring”. Immateriella kulturarv är bortom nationsgränser och omfattar bland annat olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Unescos krav är höga och man gör omfattande urvalsprocesser i varje land, processer som ofta tar årtionden. Enligt Armin Gastl är man dock inom föreningen helt inställda på att det hela kommer att bli ett maraton.