Ölförsäljningen i Tyskland ökade med 6,9 procent i november 2022. Det motsvarar en ökning med drygt 450 000 hektoliter jämfört med samma månad året innan. På exportsidan är tillväxten bra även i jämförelse med tiden innan coronapandemin.

November månads tyska ölförsäljning uppgick till 7 050 148 hektoliter. Det innebär att 2022 års totala ölförsäljning har ökat med 3,2 procent jämfört med samma period 2021. Under årets elva första månader såldes drygt 81,2 miljoner hektoliter öl i Tyskland, vilket kan jämföras med 78,7 miljoner hektoliter under samma månader året innan. Det visar nyligen publicerade siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis, som dock inte omfattar alkoholfria öl eller andra maltdrycker.

Den tyska ölförsäljningen ökade rejält i november 2022.

Även den tyska ölexporten gick bra i november och börjar återgå till siffror vi såg innan pandemin, även om den fortfarande ligger tre till fyra miljoner hektoliter lägre än 2019. Under november 2022 uppgick försäljningen till andra EU-länder till 571 906 hektoliter, vilket är en ökning med hela 9,6 procent (eller 50 096 hektoliter) från samma månad året innan. Exporten till länder utanför EU minskade dock med 1,6 procent, från 577 740 hektoliter till 568 677 hektoliter. Siffrorna för ölblandningar är än mer imponerande; försäljningen ökade med 11,5 procent under november 2022 och uppgick till 234 848 hektoliter.