Den tyska statistikmyndigheten Destatis har presenterat siffrorna för den tyska ölförsäljningen 2022. Under året sålde tyska bryggerier och dryckesåterförsäljare cirka 88 miljoner hektoliter öl vilket är 2,7 procent – eller 2,33 miljoner hektoliter – mer än 2021.

82,5 procent av all öl, eller 72 miljoner hektoliter, såldes inom Tyskland 2022. Det är en ökning med fyra procent från året innan. Fjolårets inhemska försäljning är dock fem procent lägre än 2019, det vill säga året innan coronapandemin bröt ut. Destatis siffror visar också att ungefär femton miljoner hektoliter öl gick på export eller till bryggerianställda som så kallad Haustrunk. Det var en minskning med 2,7 procent från 2021 och 4,7 procent från 2019. Av det som gick på export hamnade 8,1 miljoner hektoliter i andra EU-länder (en ökning med 7,8 procent) och 7,16 miljoner hektoliter i länder utanför unionen, vilket är 12,4 procent mindre än 2021.

Den tyska ölförsäljningen ökade med knappt tre procent under 2022.

Försäljningen av ölblandningar ökade i sin tur med 0,5 procent under 2022 och uppgick till 4,44 miljoner hektoliter. Det motsvarar 5,1 procent av den totala ölförsäljningen. Enligt Destatis ökar ölförsäljningen kraftigt under vår- och sommarmånaderna, för att åter minska under höst och vinter. Den långsiktiga trenden är att den tyska ölförsäljningen minskar; de senaste tio åren har den gått ner med 7,4 procent, skriver Getränke Zeitung.

Enligt det tyska bryggeriförbundet (DBB) är pilsner fortfarande den populäraste ölstilen i Tyskland och står för ungefär hälften av den totala ölmarknaden. Under 2022 ökade även försäljningen av helles och andra lageröl, liksom av alkoholfria ölsorter. Sedan 2007 har produktionen av alkoholfri öl mer än dubblerats och har i dag en marknadsandel på drygt sju procent. 2021 såldes det lite mer än 6,8 miljoner hektoliter alkoholfri öl i Tyskland. Några siffror för 2022 är ännu inte tillgängliga.

Fotnot: Destatis statistik omfattar inte alkoholfria öl, andra maltdrycker eller öl som importerats från länder utanför EU.