Privatbrauerei Waldhaus förbättrade såväl sin försäljning som sitt rörelseresultat 2022. Fjolårets ölförsäljning ökade med 3,6 procent och var till och med högre än innan coronapandemin.

Förra året ökade Privatbrauerei Waldhaus sin försäljning med närmare 105 000 hektoliter, vilket är 3,6 procent mer än 2022. Jämfört med 2019, året innan coronapandemin bröt ut, har försäljningen ökat med 3,7 procent. Till detta kan läggas att försäljningen under samma period minskade med 5,8 procent i Tyskland som helhet och med 7,8 procent i Waldhaus hemförbundsland Baden-Württemberg (exporten exkluderad), rapporterar Getränke Zeitung.

Jürgen Berthold (kommersiell chef), Thomas Witt (försäljningschef), Dieter Schmid (vd) och Nico Albiez (inköps- och logistikchef) kan glädjas åt ett fint 2022 (foto: Waldhaus).

En stor del av förklaringen till det goda resultatet är att Waldhaus nästan fördubblat sin försäljning av fatöl det senaste året. Bryggeriet har också med framgång lanserat nya ölsorter, till exempel har Waldhaus Hell och de alkoholfria sorterna ökat sin försäljning med 52 procent var. Waldhaus har också jobbat hårt med att stärka sitt varumärke och att upprätthålla en hög kvalitet.

Privatbrauerei Waldhaus grundades 1833 när Altvogt Dietsche anlade ett bryggeri i Forsthaus Waldhaus. 1894 köptes verksamheten av Johann Schmid, som 1939 överlät den till sin äldsta son Friedrich. 1969 togs bryggeriet över av den tredje generationen Schmid, Helmar. Sedan 1997 är det hans son Dieter Schmid som står vid rodret. I dag har Waldhaus ett sextiotal anställda och producerar cirka 100 000 hektoliter öl årligen. En av bryggeriets specialiteter är att brygga öl med hela humlekottar istället för pellets eller humleextrakt, en metod som bara två procent av Tysklands bryggerier använder i dag.