Schörghuber Gruppe ökar sin försäljning med 19,7 procent under räkenskapsåret 2022. Till stor del beror detta på det goda resultatet för Paulaner Brauerei Gruppe, som koncernen äger tillsammans med Heineken.

Paulaner Brauerei Gruppes försäljning uppgick till 808 miljoner euro under 2022, vilket kan jämföras med 669 miljoner euro 2021. Koncernens sammanlagda dryckesförsäljning uppgick till 9,3 miljoner hektoliter, varav 6,3 miljoner hektoliter var öl (motsvarande siffror 2021 var 8,4 miljoner hektoliter respektive 5,9 miljoner hektoliter). De förluster som uppstod när Paulaner lämnade den ryska marknaden har tagits igen genom en ökad försäljning på de europeiska kärnmarknaderna och i Asien. I Tyskland har ökningen främst skett inom segmentet ljus öl och för läskmärket Paulaner Spezi.

Paulaner Brauerei Gruppe visar ett bra resultat för 2022 (foto: Paulaner Brauerei Gruppe).

Under kommande år kommer Paulaners ägare investera inom dryckessegmentet. Från Paulaner Brauerei Gruppes håll vill man gärna använda dessa investeringar för att stärka flaggskeppsmärket Paulaner, liksom märkena Chiemseer, Hacker-Pschorr och Mönchshof samt att få Paulaner Spezi att växa ytterligare. Målet är att bli en av de tio största bryggerikoncernerna i Europa.

Paulaner Brauerei Gruppe ägs till sjuttio procent av familjeägda Schörghuber Gruppe, som grundades i München 1954. De övriga trettio procenten ägs av Heineken. Förutom Paulaner Brauerei, grundat 1634 i München, ingår även de helägda märkena Hacker-Pschorr, Auerbräu, Weissbierbrauerei Hopf, Chiemseer, Fürstenberg, Hoepfner, Mönchshof och Schmucker i koncernen. Man äger även drygt 63 procent av Kulmbacher Brauerei.