I samband med årets lönerörelse har personalen på tre tyska bryggerier i Niedersachsen strejkat under veckan. På Einbecker Brauhaus, Hofbrauhaus Wolters och Wittinger Brauerei lades arbetet ner under 24 timmar för att sätta press på arbetsgivarna inför löneförhandlingarnas tredje omgång på fredagen.

Totalt handlar det om 350 anställda på Einbecker Brauhaus, Hofbrauhaus Wolters och Wittinger Brauerei som kämpar för högre löner. Mellan måndag och onsdag har personalen på de tre bryggerierna turats om att strejka i 24 timmar för att få till ett så bra kollektivavtal som möjligt inför nästa avtalsperiod. Facket NGG kräver löneökningar på 385 euro under tolv månader från och med juni i år. Från arbetsgivarsidan har man erbjudit en inflationskompensation på tusen euro för 2023 och 140 euro för 2024. I andra delar av Tyskland ligger årets löneökningar på 180 euro till 240 euro, rapporterar Getränke News.

Anställda på tre bryggerier i Niedersachsen strejkar för bättre lön (foto: NGG).

Facket har så här långt inte köpt arbetsgivarnas argument om att bryggerierna verkar på en extremt konkurrensutsatt marknad, att det är svårt att räkna på snabbt svängande priser på råvaror, energi och logistik samt att företagen alltjämt tyngs ner av höga kostnader. Från fackets sida menar man att förmågan att framgångsrikt hantera hård konkurrens helt enkelt handlar om skicklighet i ledarskapet. De anser också att de anställda är den enda förutsägbara variabel som bryggerierna har och att de borde få uppskattning för det. Blir personalen sparkad på smalbenen kommer de att tappa förtroende, motivation och ambition. Den lönehöjning som eftersträvas ska fungera som en motvikt mot höjda priser, det är en fråga om uppskattning och inte att begära för mycket, heter det.