Den tyska ölförsäljningen fortsätter att gå trögt. Det första halvåret visade tillsammans med sommarmånaderna stora minus – en trend som fortsatte in i september.

Under september i år sålde tyska bryggerier och dryckesåterförsäljare 6,9 miljoner hektoliter öl. Det är cirka 620 000 hektoliter, eller 8,2 procent, mindre jämfört med samma månad förra året. Under samma period minskade exporten till andra EU-länder med 9,7 procent eller 65 000 hektoliter, medan försäljningen till länder utanför EU minskade med 27,8 procent (-193 000 hektoliter). Försäljningen av ölblandningar minskade med 5,8 procent under månaden och uppgick till 305 000 hektoliter (-19 000 hektoliter). Allt detta enligt siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis, som dock inte omfattar alkoholfria öl eller öl som importerats från länder utanför EU.

Den tyska ölförsäljningen fortsätter att gå trögt och minskade med drygt åtta procent under september i år.

En titt på försäljningen i respektive förbundsland visar att det bara är Sachsen-Anhalt som visar plussiffror; där såldes det 17,6 procent mer öl i september i år jämfört med samma månad 2022. I övrigt är det bara röda siffror under månaden. Störst är minskningen i Hessen med ett tapp på 20,5 procent. Därefter följer Thüringen (-15,7 procent), Schleswig-Holstein/Hamburg (-14,5 procent), Sachsen (-13,6 procent) och Niedersachsen/Bremen (-11,5 procent). Tungt är det också i Baden-Württemberg (-9,8 procent), Berlin/Brandenburg (-9,1 procent), Mecklenburg-Vorpommern (-8,7 procent), Nordrhein-Westfalen (-7,9 procent) och Bayern (-6,0 procent), medan Rheinland-Pfalz/Saarland kommer undan med -2,4 procent.