Sedan 2020 har cirka 48 000 tyska restauranger stängts och över 6 100 krögare har ansökt om konkurs. Antalet konkurser inom gastronomisektorn ökade med 27 procent förra året, vilket är mer än för näringslivet i övrigt.

Den största stöten har tyska cateringföretag och livsmedelsgrossister tagit; sedan 2020 har dessa företag stått för 67 procent av alla konkurser. Småföretag med upp till tio anställda har svarat för 88 procent av konkurserna, medan 49 procent har drabbat företag som funnits i mindre än fem år. Bara under 2023 lades vart tionde företag inom gastronomisektorn ner i Tyskland. Totalt stängdes 14 000 livsmedelsföretag, vilket är mer än under de tre åren dessförinnan. Det är dock färre än innan coronapandemin, vilket beror på att många företag fick statliga stöd under pandemin, skriver Inside Beer.

Sedan 2020 har 48 000 restauranger stängts i Tyskland (foto: Restaurant Kückenmühle).

I mitten av 2020 sänkte den tyska regeringen tillfälligt momsen på restaurangmat från nitton till sju procent, som ett extra stöd under coronapandemin. I januari 2023 höjdes dock momsen åter till den gamla nivån. Den tyska hotell- och restaurangorganisationen Dehoga beskriver dagens läge som bittert. Nedstängningar och andra regleringar till och med våren 2022 ledde till omfattande intäktsförluster. Högre personalkostnader, ökade livsmedelspriser, personalbrist och momshöjningen ökade utmaningarna ytterligare. Dehoga understryker att ökade kostnader och nödvändiga prishöjningar kan avskräcka kunderna, vilket leder till ännu lägre intäkter och vinster, och förutspår att branschen står inför fortsatt svåra tider.