Alpirsbacher Klosterbräu ökade sin omsättning med 4,1 procent under 2023. Det goda resultatet förklaras bland annat med höjda priser och förändringar i produktutbudet.

Även om det ekonomiska resultatet var gott, minskade Alpirsbacher Klosterbräus ölförsäljning med 1,7 procent under 2023 jämfört med året innan. Trots detta ökade ändå bryggeriets försäljning av fatöl med 3,1 procent. Förväntningarna för 2024 är också höga, inte minst då trenden med sjunkande inflation kan ingjuta nytt mod och påverka i ölköparnas beteende, rapporterar Getränke News.

Alpirsbachers vd Markus Schlör och ägare Carl Glauner ser positivt på framtiden (foto: Alpirsbacher Klosterbräu).

Det finns annat som tyder på att bryggeriet står väl rustat för framtiden. I år investerar man tio miljoner euro i en ny anläggning för att fylla returflaskor och fat, något som ska vara i bruk senare i år. Detta lägger grunden för en förbättring av bryggeriets kostnadsstruktur och framtida intäkter, tror ägaren Carl Glauner. Han menar även att flexibiliteten på produkt- och förpackningssidan kommer att öka. Investeringen är också ett steg på vägen mot att bli ett koldioxidneutralt bryggeri.

Alpirsbacher Klosterbräu ägs av Carl Glauner, som är fjärde generationens bryggare. Han är barnbarnsbarn till Johann Gottfried Glauner, som köpte bryggeriet 1877 och återupplivade bryggeriverksamheten från ett benediktinkloster från 1000-talet. 1880 överfördes företaget till Carl Albert Glauner och 1906 bytte man namn till dagens Alpirsbacher Klosterbräu. Bryggeriet finns i Alpirsbach i Baden-Württemberg och sysselsätter i dag cirka 135 personer.