Att dricka alkohol
under arbetstid är en kontroversiell fråga, inte minst för oss svenskar. I
Tyskland har man dock en delvis annan syn på saken. Så är det i alla fall i
Bayern, där man inte har något emot att ta sig en öl till lunchen.

I Bayern förgyller man gärna lunchen med en öl (foto: Bayerischer Brauerbund e.V.).

Undersökningsföretaget Yougov
har frågat drygt tusen tyskar om det är okej att dricka en öl eller ett glas
vin till lunchen en vanlig arbetsdag. Resultatet som redovisas i Stuttgarter Nachrichten talar
för sig självt. För de flesta tyskar är alkohol tabu under arbetstid; 62
procent av de svarande anser att det är oacceptabelt.

Tittar man närmare på
siffrorna, ser man dock att det finns stora regionala skillnader. Till
exempel har folk i Bayern en lite mer avslappnad attityd till alkoholkonsumtion
under dagtid. Enligt studien tycker 44 procent av bayrarna att det är okej med
en öl till lunchen. Det är tolv procentenheter mer än det tyska genomsnittet.

I andra änden av skalan
finns Nordrhein-Westfalen. Här tycker endast 29 procent att det är okej att
dricka under lunchen, medan 64 procent är helt emot. Generellt sett har
tyskarna svårt att acceptera att alkohol konsumeras innan arbetsdagens slut.
När klockan har passerat 17.00 är inställningen dock en annan. Då tycker mer än
häften av de svarande att det är okej att ta sig ett glas.

Som jämförelse kan
sägas
att siffrorna till stor del liknar dem i Storbritannien, där samma
undersökning har gjorts. Där tycker sextio procent av de svarande att det inte
är okej att dricka alkohol under arbetstid. Men även här finns det regionala
skillnader. I London tycker till exempel 43 procent att det är okej med en öl
till lunch. Att det bor många utflyttade bayrare i den brittiska huvudstaden
kanske också spelar en viss roll.

Frågan som ställdes
var:
Är det okej att dricka en alkoholhaltig dryck till lunch en vanlig
arbetsdag?

Hela Tyskland
Nej: 62 %
Ja: 32 %
Vet inte: 6 %

Bayern
Nej: 50 %
Ja: 44 %
Vet inte: 6 %

Totalt svarade
1 009 tyskar under perioden 6-9 december 2016. Yougov är ett
internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Storbritannien.