När matbloggare handlar
är varornas ursprung, regionalitet och färskhet viktiga faktorer för inköp. Det
gäller saker som frukt, grönsaker och kött, men även öl. Det visar en
undersökning som organisationen Die Freien Brauer gjort bland mat- och
dryckesbloggare i Tyskland och Österrike.

Matbloggare gillar lokalproducerade livsmedel (foto: tedlerner.com).

I maj genomförde bryggeriorganisationen Die Freien Brauer
en webbundersökning, där 76 tyska och österrikiska mat- och dryckesbloggare
fick frågor om vilka kriterier som ligger till grund för deras livsmedelsinköp
och samarbeten. Bland svaren återkommer framför allt värden som ”Unik
mångfald”, ”Koppling till hembygden” och ”Överlägsen kvalitet”.

Närmare 67 procent av
bloggarna säger att de i första hand letar efter lokala produkter i affärerna,
särskilt frukt och grönsaker, men regionaliteten är även viktig för kött, mjölk
– och öl. Ungefär hälften av bloggarna lyfter upp matens färskhet som sitt främsta
inköpskriterium. Detta hänger ofta ihop med regionaliteten, eftersom kortare
transporter innebär färskare varor i butikerna. Matens ursprung och hur lätt
det är att följa tillverkningen (transparens) är också viktiga faktorer. Det
ger helt enkelt en större trygghet att köpa sådant som du känner till.

Att den lokala
kopplingen
är viktig förklaras också med en större medvetenhet
om miljöfrågor, men också att fler vill stödja lokala producenter och åter har
börjat uppskatta lokala produkter. Konsumenterna får också en känsla av att de
gör något bra för sin region när de köper lokalproducerade livsmedel.

Känslan av att stödja sin region motiverar många att köpa närproducerat (foto: Freistädter Bier).


På frågan hur bloggarna

väljer tillverkare att samarbeta med, skiljer sig svaren något i förhållande
till inköpskriterierna. Endast elva procent utgår här från matens färskhet.
Istället lägger man större vikt vid frågor om hållbarhet och ursprung. En annan
viktig faktor för samarbete är hur sympatiska och trovärdiga tillverkarna är. Detta
är frågor som inte minst omfattar de familjeägda bryggerierna och deras
värderingar om personligt ansvar och självständighet.

Die Freien Brauer är
en sammanslutning av fyrtio fristående familjebryggerier i Tyskland och
Österrike. Undersökningens syfte är att se vad som driver allt fler konsumenter
att köpa lokalproducerade produkter. Att just matbloggare tillfrågades grundar
sig i att de ofta är opinionsledare och stora inspiratörer för sina följare på
nätet, där deras trovärdighet också är hög. Det är till viss del deras
förtjänst att allt fler människor uppskattar och köper lokala och regionala
produkter.

En av frågorna som
ställdes
till bloggarna var: ”Vad ska ett blogginlägg handla om för att
fånga dina läsares intresse?”

Svaren fördelades på följande sätt:
– Nya, moderna produkter (34 %)
– Traditionella,
klassiska livsmedel (21 %)
– Regionala
produkter (16 %)
– Små och medelstora
livsmedelstillverkare (11 %)
– Hållbara
livsmedel (11 %)