Ölförsäljningen
i Tyskland sjönk med 2,1 procent under första halvåret i år. Det motsvarar
cirka en miljon hektoliter öl mindre jämfört med samma tid förra året, visar siffror från den tyska statistiska centralbyrån Destatis.


Tyska bryggerier och ölbutiker
sålde ungefär 46,8 miljoner hektoliter öl under årets sex första månader.
Siffrorna inkluderar inte alkoholfria ölsorter eller andra maltbaserade drycker
(Malztrunk). De omfattar inte heller
öl som importerats från länder utanför EU.

Blanddrycker,
det vill säga
öl blandat med
citronläsk (Radler), cola, fruktjuice
eller andra alkoholfria tillsatser, stod för 4,5 procent av den totala
ölförsäljningen. Totalt såldes det 2,1 miljoner hektoliter av dessa drycker.

81,7
procent av den
totala ölförsäljningen var
avsedd för konsumtion inom Tyskland och därmed beskattad. Försäljningen av denna
öl föll med 1,2 procent jämfört med första halvåret 2016 och landade på 38,3
miljoner hektoliter. Försäljningen av skattebefriad öl (exporterad öl och öl
avsedd för konsumtion inom bryggerierna, så kallad Haustrunk) hamnade på 8,5 miljoner hektoliter, vilket är en
minskning med 6,2 procent från förra året. 4,9 hektoliter öl såldes till andra
EU-länder (en minskning med 5,3 procent) och 3,6 miljoner hektoliter
exporterades utanför EU (-7,3 procent). De bryggerianställda konsumerade totalt
0,06 miljoner hektoliter gratis öl (Haustrunk).