I dag börjar världens största folkfest i München – Oktoberfest. För att göra festen så trygg som möjligt för besökarna krävs dock ordentliga säkerhetsarrangemang. Nytt för i år är att ett heltäckande högtalarsystem har installerats och att leveranser bara tillåts när besökarna inte är på plats.

Oktoberfests besökare skyddas av rigorösa säkerhetsarrangemang (foto: Tobias Hase/dpa).

Ungefär 600 poliser håller ett vakande öga över årets Oktoberfest. Dessutom cirkulerar ett stort antal ordningsvakter på festområdet och i öltälten. Enligt Münchens biträdande polischef Werner Feiler finns det som vanligt ett generellt hot mot ett arrangemang av Oktoberfests storlek. Men han understryker också att det inte finns några konkreta indikationer på en terrorattack.

En nyhet för årets Oktoberfest är att transportbilar hålls åtskilda från besökarna. Det innebär att alla leveranser av öl, matvaror och annat måste göras innan festområdet öppnar på dagarna. Dessutom måste alla chaufförer ha med sig en passersedel för att komma in på huvudområdet. I utkanterna av festområdet är också extra starka pålar uppsatta för att hindra fordon från att komma in bland besökarna.

Ungefär 600 poliser patrullerar på och runt festområdet (foto: Exithamster).

För första gången har man också installerat ett högtalarsystem som når ut med säkerhetsbudskap över hela festivalområdet. Vid behov kan systemet också användas i enskilda delar eller i enstaka öltält. Videoövervakningen har också utökats; i år är det 37 permanenta kameror som bevakar Wiesn. Dessutom är fyra insatsstyrkor från polisen utrustade med kroppskameror, bland annat eftersom hot och angrepp mot tjänstemän har ökat de senaste åren.

Meddelanden som rör säkerheten kommuniceras också via gratisappen Katwarn. Münchenpolisen kommer också att skicka ut meddelande via Facebook och Twitter. Information om uppföranderegler och säkerhetsföreskrifter finns också i den officiella Oktoberfest-appen, som staden München som arrangör står bakom.

Räddningstjänsten står beredd med första hjälpen (foto: Exithamster).

Flera av de säkerhetsåtgärder som infördes förra året finns också kvar under årets Oktoberfest. Bland dessa finns till exempel förbudet mot väskor och ryggsäckar, säkerhetsspärrarna runt festivalområdet samt det staket som byggts runt hela fältet Theresienwiese.

Oavsett om det sker terrorattentat eller inte, så händer det ändå att festbesökare blir sjuka eller skadade. Münchens räddningstjänst bistår i år med tre medicinska akutfordon, sexton räddningsfordon och fem ambulanser. Inom området finns det också ett medicinskt center för initial behandling av skador. Brandkåren har också installerat 28 nödtelefoner runt om i området.