Forskare
vid universitetet i Erlangen-Nürnberg har vetenskapligt bevisat att öl kan göra
dig gladare och mer tillfreds. Anledningen till det goda humöret är en alkaloid
som finns i kornmalt.

Öl innehåller ett ämne som kan göra dig lycklig (foto: aponet.de).

Forskare vid Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU) har hittat en substans som finns i öl
och som aktiverar belöningscentret i hjärnan. Ämnet heter hordenin, en alkaloid
som bland annat finns i kornmalt och som liknar signalsubstansen dopamin, ibland
kallat ”lyckohormonet”. Båda ämnena påverkar de så kallade dopamin
D2-receptorerna i hjärnan. Om den mängd hordenin som finns i öl är tillräcklig
för att påverka hjärnans belöningscentrum i någon större utsträckning är dock
oklart.

Studieresultaten pekar
dock på
att hordenin kan bidra till ölets
humörhöjande effekt. Det kan också vara kombinationen av hordenin och alkohol
som gör att öldrickare känner välbehag, menar forskarna. Substansen salsolinol,
som finns i choklad och mögelsvampar, kan också ha en liknade effekt som
hordenin.

Nu pågår forskning
som
ska ta reda på hur mycket
hordenin det finns i öl och hur mycket av detta som i slutändan påverkar hjärnan.
Forskarna har ännu inte hittat en enskild substans i livsmedel som gör människor
lyckliga. De tror istället att det är en kombination av ämnen som skapar en känsla
av välbehag, till exempel kolhydrater och fett i chips.

I studien har 13 000 födoämnesingredienser undersökts för att se vilka av dem som aktiverar dopamin
D2-receptorerna. För att göra detta har forskarna skapat en virtuell databas
med molekyler. Forskarna kunde utifrån det identifiera sjutton ämnen som sedan testades
i laboratorium. Ett av de ämnen som aktiverade dopaminreceptorerna mest var
just hordenin.

Studien är publicerad
i
den medicinska facktidskriften Scientific Reports.