Holsten-Brauerei har börjat bygga ett nytt bryggeri i
Hamburg. En föråldrad anläggning, dålig trafiksituation och bullerrestriktioner i
Altona är några anledningar till att man nu flyttar till ett industriområde i
stadens södra delar.

Det första
spadtaget till Holsten-Brauereis nya anläggning togs i torsdags under
festliga former. Bland de närvarande fanns Hamburgs borgmästare och cirka 200
gäster. I sitt tal sa borgmästare Olaf Scholz (SPD) att ett av Europas
modernaste bryggerier nu tar form i Hausbruchområdet.

Holstens bryggeri i Altona är snart ett minne blott (foto: hamburg.de).


Den nya anläggningen byggs
på en 67 000 kvadratmeter
stor tomt. Här förväntas Holsten kunna brygga omkring en miljon hektoliter öl
varje år, med start under första kvartalet 2019. Det motsvarar 300 miljoner
33-centilitersflaskor. Det kan jämföras med de cirka 60 000 ölflaskor som
i dag passerar buteljeringsanläggningen i Altona varje timme.

Holstens nya anläggning ska producera en miljon hektoliter öl per år (skiss: Carlsberg).


Enligt beräkningar kommer Holstens
framtida produktion att minska
till följd av sjunkande försäljning på den tyska ölmarknaden. Till den tyska
nyhetsbyrån Dpa säger Sebastian Holtz, chef för Carlsberg Tyskland, att bryggeriet kommer ha färre
anställda när den nya anläggningen öppnar. Han nämner inga siffror, men
livsmedelsfacket NGG befarar att ett sjuttiotal
arbetstillfällen kommer att försvinna.

Sebastian Holtz tror att personalstyrkan måste minskas (foto: pressebild.de/Bertold Fabricius).


Holsten-Brauerei startades 1879
och har ända sedan dess funnits
i Hamburgstadsdelen Altona. Numera tillhör bryggeriet den danska
bryggerikoncernen Carlsberg
Group
. Holsten har
i dagsläget cirka 450 anställda. 200 arbeten inom administration kommer att
finnas kvar i Altona även efter flytten. Fastighetsbolaget Gerch-Group planerar att investera omkring 750 miljoner euro på
bryggeriets gamla tomt, bland annat för att bygga cirka 1 500 lägenheter.