En kall och regnig sommar samt en åldrande befolkning. Det är två anledningar till att den tyska ölkonsumtionen minskade under årets första nio månader.

Mellan januari och september i år minskade de tyska bryggeriernas försäljning med 3,1 procent jämfört med samma tid förra året. Det visar siffror från Tysklands statistiska centralbyrå, Statistische Bundesamt (Destatis). Totalt såldes cirka 72 miljoner hektoliter öl under årets tre första kvartal, om även exporten inräknas. Under perioden minskade den tyska exporten till andra EU-länder med 3,1 procent och till andra delar av världen med 6,6 procent. Det bekräftar den negativa trenden för tyska bryggerier, som har sett en minskad ölförsäljning under flera år.

Även om man bara tittar på den inhemska marknaden så säljs det mindre öl. Mellan januari och september såldes 58,9 miljoner hektoliter – en minskning med 2,7 procent jämfört med förra året. En förklaring till detta kan vara att det i år inte varit något stort fotbollsmästerskap, som annars brukar dra upp ölförsäljningen. Minskad inhemsk försäljning slår hårt mot bryggerierna, som säljer mer än fyra femtedelar av sin produktion till konsumenter i Tyskland. Årets inhemska försäljning ser nu ut att bli något sämre än 2016. Då såldes det 79 miljoner hektoliter öl, vilket är den lägsta siffran sedan man började föra statistik.

Den inhemska ölförsäljningen fortsätter att minska i Tyskland (foto: Wikimedia).

Det tyska bryggarförbundets (Deutschen Brauer-Bund) vd Holger Eichele ser ytterligare förklaringar till den minskade försäljningen. Framför allt är det sommarens regniga och bitvis kalla väder som har spelat in. Han menar dock att det ännu är för tidigt att ge upp helåret. En varm höst och en stabil försäljning till jul och nyår kan rädda upp resultatet. Bryggarförbundet påpekar också att statistiken inte omfattar alkoholfria öl eller ölblandningar, drycker som stadigt ökar på den tyska marknaden. I dagsläget är sex procent av all öl som bryggs i Tyskland alkoholfri och det finns över 400 olika märken.

En annan förklaring till den sjunkande ölförsäljningen kan vara en åldrande befolkning. Äldre människor dricker i allmänhet mindre alkohol. Det finns också studier som visar att även yngre tenderar att dricka mindre än för några år sedan. Detta till trots fortsätter ändå antalet bryggerier att öka i Tyskland. Under 2016 tillkom det sexton nya och vid årsskiftet fanns det 1408 bryggerier i hela landet. Det är den högsta siffran sedan Tysklands enande år 1990.