I
Tyskland är öl allvarliga saker och många väljer noga vad de har i glasen. Inte
minst gäller detta i Rhenländerna, där det pågår en ständig kamp mellan kölsch
och alt. En ny karta visar var ölstilarna i huvudsak bryggs.

Det har sagts förr, men tyskarna älskar verkligen sitt öl. Varje år dricker den
genomsnittlige tysken 104 liter av den gyllene drycken. Det västra
förbundslandet Nordrhein-Westfalen är inget undantag. Precis som i övriga
Tyskland har antalet bryggerier här ökat stadigt de senaste tio åren. En ny interaktiv
karta från webbtidningen RP Online visar att det i dag finns 146 registrerade och aktiva
bryggerier. Via kartan får man information om bryggerierna, var de ligger och ser vilka det är
som främst ägnar sig åt de för regionen klassiska stilarna kölsch och altbier. Men
det går också att se vilka som har anammat den moderna hantverkstrenden.

Kölsch får i princip bara heta så i Köln med omnejd (foto: koeln-magazin.info).


Den
som granskar kartan
märker snart
var gränsen mellan kölsch och alt går. Kölsch får bara kallas så om det bryggs
i staden Köln, eller av dem som redan bryggde ölstilen när regeln började
gälla. Men det finns också bryggerier som gör öl i kölschstil, men med lokala
namn, och även dessa är vanligast i direkt anslutning till Köln. På kartan
markeras samtliga som kölschbryggerier. Altbryggerierna är i huvudsak koncentrerade
kring två områden: runt Düsseldorf, Mönchengladbach och Niederrhein samt i
Ruhrområdet och Westfalen.

Här hittar du kartan över
Nordrhein-Westfalens bryggerier
.

Stilarna altbier
och
kölsch är nära besläktade
med varandra. Båda är överjästa öl, vilket placerar dem i alekategorin.
Efter jäsningen lagras de dock kallt, likt lageröl. I altbier används i regel
mörkare maltsorter än i kölsch, vilket också ger ölet en mörkare färg. Den
ljusare kölsch uppfattas ofta som aningen mildare i förhållande till den kryddigare
alten.

Den mörkare alten förknippas främst med Düsseldorf (foto: theculturetrip.com).


2016
bryggde de 32
största bryggerierna i Nordrhein-Westfalen
18,3 miljoner hektoliter öl. Siffrorna omfattar inte alkoholfria öl,
ölblandningar eller öl från bryggerier med färre än tjugo anställda. Kölsch och
alt står dock bara för fem procent av den tyska ölmarknaden, där pilsner är den
stil som säljer allra bäst.