Sedan den 8 december går
det åter att köpa öl och annan alkohol nattetid i Baden-Württemberg. Då
upphörde det säljförbud som gällt sedan 2010. Var den inköpta ölen får drickas
bestäms av varje stad.

Nu är det fritt fram att köpa öl på natten igen i Baden-Württemberg (foto: DPA).

I mars 2010 bestämde den politiska majoriteten i förbundslandet Baden-Württemberg
att förbjuda försäljning av alkoholhaltiga drycker under nattetid.
Bensinstationer, snabbköp och kiosker förbjöds att sälja alkohol mellan klockan
22.00 och 05.00. Politikernas främsta argument var att man ville skydda
ungdomarna. Förra året bestämde sig dock partierna CDU och Die Grüne för att
upphäva förbudet.

Samtidigt beslutade man
att
det är kommunerna själva som bestämmer om
alkoholförtäring ska förbjudas på vissa offentliga platser. Det finns dock
vissa villkor knutna till detta. Bland annat kan förbud bara gälla platser där
det förekommer fler alkoholrelaterade brott i förhållande till resten av staden.
Förbudet ska även fastställas av den lokala polismyndigheten, skriver Südwest Presse.

Det är högst osäkert
om det nu avskaffade försäljningsförbudet haft någon egentlig effekt, särskilt längs
Baden-Württembergs gränser. Wolfgang Jürgens, talesman för polisen i Ulm, menar
att det där inte haft någon betydelse alls. Gränsstadens ölsugna invånare har istället
åkt till närliggande Neu-Ulm i Bayern för att handla efter klockan 22.
Butiksföreståndare vittnar också om att ungdomar köpt på sig alkohol tidigare
på dagen, för att sedan dricka den under kvällen. Många handlare välkomnar nu de
ändrade reglerna, eftersom man menar att förbudet haft en negativ effekt på
deras övriga försäljning.