I ett
kloster med anor från medeltiden är det nunnor som brygger öl. Klosterbryggeriet
är numera det enda i sitt slag i Tyskland – kanske i hela världen.

Kloster Mallersdorf ligger vackert beläget i östra Bayern (foto: Süddeutsche Zeitung).

I historieböckerna går det att läsa att
munkarna i klostret i
bayerska Mallersdorf
fick rätt att sälja öl 1623. Det blev starten på en
verksamhet som lever än i dag, även om det skett vissa förändringar och varit
en del uppehåll längs vägen. Numera är det till exempel nunnor som står för
ölbryggandet. Så har det varit sedan 1881, då det gamla klostret togs över av
den franciskanska nunneorden.

Det var
av två
anledningar som nunnorna återupptog
munkarnas ölbryggning. Den ena var att kunna erbjuda klostrets boende och
besökare en ren och närande dryck. Den andra var för att de ”vördnadsvärda och
hedersamma invånarna” i och kring Mallersdorf förtjänade detsamma för att må
bra och trivas. Dessa skäl är förmodligen lika giltiga nu som då.

Klosterbryggeriet i Mallersdorf har flera ölsorter i sitt sortiment (foto: bier.by).


Sedan
1933 är det
en av klostrets egna
bryggmästare som basar över det lilla företaget. Bryggeriet producerar
3 000 hektoliter öl och 700 hektoliter läsk varje år. I sortimentet finns
bland annat ett ljust bocköl, en dubbelbock, en zoigl och diverse säsongsöl. Arton
procent av det som produceras går åt för att täcka behovet för de 500 människor
som bor och verkar i klostret, resten säljs. Bryggmästare är syster M. Doris
Engelhard, som är den sista nunnan i Tyskland – och kanske i hela världen – som
driver ett klosterbryggeri.

Syster Doris kan vara den sista nunnan i världen som driver ett bryggeri (foto: draftmag.com).

Kloster
Mallersdorfs historia går att spåra
tillbaka till 1109, då fem benediktinmunkar kommer dit från Michelsberg i
Bamberg. Klostret hade sin höjdpunkt på 1700-talet, men stängdes i spåren av
sekulariseringen 1803. Därefter har det bland annat fungerat som fängelse. 1869
blev det dock åter kloster, då nunnor från franciskanerorden köpte en del av
den delvis privatägda byggnaden. Sedan 1913 är klostret helt i nunnornas ägo.