Det
är goda tider för humlebranschen. Under räkenskapsåret 2016/17 ökade de tyska förädlingsföretagen
sin försäljning med tio miljoner euro, från 77 miljoner 2015/16 till 87 miljoner
euro.

Förra veckan samlades humleförädlarnas
branschorganisation Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG) i Mainburg
för sitt årliga möte. Där kunde man konstatera att 2017 års tyska humleskörd
hamnade på lite drygt 41 500 ton, vilket är ett mycket bra resultat. Det är
visserligen lite mindre än 2016 års 42 700 ton, men det resultatet var också
högt över genomsnittet. I hela världen skördades det 110 000 ton humle
2016.

De som är verksamma inom humlebranschen kan se ljust på framtiden (foto: altmuehlfranken.de).


Med två
bra humleår
i ryggen kan
humleodlarna investera och öka sina odlingsarealer. Mellan 2011 och 2016 ökade
den tyska humlearealen med 2 000 hektar. Till Schwäbische Zeitung säger HVG:s försäljningsansvarige
Jürgen Weishaupt att denna trend förmodligen kommer att fortsätta under 2018.
HVG själva kommer att investera femtio miljoner euro i sin humlebearbetningsanläggning
i St. Johann, vilket innebär att man flyttar produktion från Wolnzach. Förra
året bearbetades 31 000 ton humle i St. Johann.

En
annan sak som
talar för fortsatt goda tider
för humlebranschen är att världsmarknaden för öl ser ut att vända uppåt,
framför allt tack vare länder som Mexiko och Vietnam. Även Kina inger
förhoppningar, samtidigt som det även finns en stor tillväxtpotential i Afrika.
Å andra sidan ser den humlekrävande amerikanska hantverkstrenden ut att sakta in
något. Brexit och USA:s alltmer protektionistiska politik är dock inte något
som skrämmer. HVG har ännu inte märkt av några problem med att handla med dessa
marknader, men menar att det fortfarande återstår att se hur saker och ting
utvecklar sig. Organisationen välkomnar samtidigt EU:s ansträngningar att få
till fortsatta handelsavtal med USA och Storbritannien.