Den inhemska
tyska ölförsäljningen ökade med 12,5 procent jämfört med samma månad förra
året. Inkluderar man även exporten, som ökade med 1,3 procent, blir den totala
ökningen 10,5 procent jämfört med januari 2017.


Nästan alla förbundsländer och regioner visar
positiva siffror. Ölförsäljningen ökar med mellan 0,2 procent (Hessen) och 25,4
procent (Berlin/Brandenburg). Tre regioner skiljer sig dock från de övriga och
visar minskad försäljning. Det gäller Niedersachsen/Bremen där den minskade med
6,6 procent, Schleswig-Holstein/Hamburg med minus 8,5 procent och Mecklenburg-Vorpommern
där ölförsäljningen gick ned med hela 12,1 procent.

De
två förbundsländer
där det produceras mest öl, Nordrhein-Westfalen och
Bayern, ökar sin försäljning med 17,9 respektive 13,9 procent. Även ölblandningar
säljer bra i början av året; januariförsäljningen av dessa ökade med 21,9
procent jämfört med januari förra året.

Siffrorna
presenteras av
dryckeshandlarföreningen Bundesverband des Deutschen
Getränkefachgroßhandels e.V.
Den har sin grund i Verband Deutscher
Bierhändler, som grundades 1899 av 541 ölförsäljare i Tyska riket. I dag består
förbundet av 540 medelstora medlemsföretag med totalt 40 000 anställda.
Tillsammans har de en årlig försäljning på ungefär 19,27 miljarder euro. Åttio
procent av denna består av öl, fyrtio procent av mineralvatten och läsk samt
tio procent av fruktdrycker.