Karlsberg
Brauerei i Homburg har presenterat sitt bokslut för 2017. Förra året präglades
av ett omställningsarbete mot en mer ekonomiskt hållbar produktion. Det har i
sin tur haft en negativ effekt på 2017 års resultat.

Om man bara ser till försäljningen av Karlsberg Brauereis flaggmärken
Karlsberg och Mixery samt partnermärken, så
ökade den med 3,8 procent till 65,9 miljoner euro förra året. Det totala
ekonomiska resultatet minskade dock från 159,2 miljoner euro 2016 till 123,1
miljoner. Det beror i första hand på en medveten neddragning av olönsamma
märken i andra europeiska länder. Dyrare transporter till främst Asien har
också bidragit till det sämre resultatet. Flera kostnadsbesparande åtgärder under
2017 gör dock att bryggeriets försäljningsmarginaler förmodligen kommer att öka
de kommande åren.

En omfattande omstrukturering lämnar negativa siffror i Karlsbergs bokslut (foto: Karlsberg Verbund).


Under
2018 kommer fokus
ligga på de
lönsamma märkena i såväl Tyskland som i andra länder. Framför allt vill
Karlsberg öka försäljningen genom att lansera nya produkter och fortsätta utöka
sitt distributionsnät. Dessutom kommer det inledda programmet för kostnadsbesparingar
att fortsätta. Utöver det förväntar sig ledningen för det saarländiska
bryggeriet att exporten kommer att ta ny fart under året. När detta år summeras
tror man att försäljningen kommer att ha ökat med upp till tio procent.

Karlsberg
Brauerei grundades 1878
i staden
Homburg i Saarland, som då var en del av Bayern. Bryggeriet namngavs efter ett
närliggande slott. Dagens ägare Richard Weber är barnbarnsbarn till bryggeriets
grundare. Utanför Tyskland kallas bryggeriets öl för Karlsbräu, för att det
inte ska blandas ihop med danska Carlsberg.
Bland bryggeriets märken finns Karlsberg, Becker’s, Ottweiler och Kasteel. Karlsberg
Gruppe äger och distribuerar också ölmärken som tyska Königsbacher och franska Brasserie Licorn.