Karlsberg Brauerei i Homburg har presenterat sitt bokslut för 2017. Förra året präglades av ett omställningsarbete mot en mer ekonomiskt hållbar produktion. Det har i sin tur haft en negativ effekt på 2017 års resultat.

Om man bara ser till försäljningen av Karlsberg Brauereis flaggmärken
Karlsberg och Mixery samt partnermärken, så ökade den med 3,8 procent till 65,9 miljoner euro förra året. Det totala ekonomiska resultatet minskade dock från 159,2 miljoner euro 2016 till 123,1 miljoner. Det beror i första hand på en medveten neddragning av olönsamma märken i andra europeiska länder. Dyrare transporter till främst Asien har också bidragit till det sämre resultatet. Flera kostnadsbesparande åtgärder under 2017 gör dock att bryggeriets försäljningsmarginaler förmodligen kommer att öka de kommande åren.

En omfattande omstrukturering lämnar negativa siffror i Karlsbergs bokslut (foto: Karlsberg Verbund).

Under 2018 kommer fokus ligga på de lönsamma märkena i såväl Tyskland som i andra länder. Framför allt vill Karlsberg öka försäljningen genom att lansera nya produkter och fortsätta utöka sitt distributionsnät. Dessutom kommer det inledda programmet för kostnadsbesparingar att fortsätta. Utöver det förväntar sig ledningen för det saarländska bryggeriet att exporten kommer att ta ny fart under året. När detta år summeras tror man att försäljningen kommer att ha ökat med upp till tio procent.

Karlsberg Brauerei grundades 1878 i staden Homburg i Saarland, som då var en del av Bayern. Bryggeriet namngavs efter ett närliggande slott. Dagens ägare Richard Weber är barnbarnsbarn till bryggeriets grundare. Utanför Tyskland kallas bryggeriets öl för Karlsbräu, för att det inte ska blandas ihop med danska Carlsberg. Bland bryggeriets märken finns Karlsberg, Becker’s, Ottweiler och Kasteel. Karlsberg Gruppe äger och distribuerar också ölmärken som tyska Königsbacher och franska Brasserie Licorn.