Efter en lovande start på året, med en ökad ölförsäljning på 12,5 procent under januari, har de tyska bryggerierna nu kommit ner på jorden igen.

Totalt minskade den inhemska tyska ölförsäljningen med 1,6 procent under årets första kvartal. Detta efter att försäljningen minskat med 6,1 procent under februari och med 8,5 procent under mars. Det visar siffror från Tyskland statistiska centralbyrå Statistisches Bundesamt (Destatis). Om man även räknar in exporten har den totala ölförsäljningen fortfarande minskat med 1,6 procent under årets tre första månader.

Utvecklingen i de olika förbundsländerna ser dock väldigt olika ut. Den största nedgången står Niedersachsen/Bremen för, med en minskad försäljning på hela 18,9 procent första kvartalet. Därefter följer Hessen (minus 13,9 procent), Schleswig-Holstein/Hamburg (minus 12,4 procent), Sachsen (minus 7,7 procent) och Mecklenburg-Vorpommern (minus 6,7 procent). I alla andra förbundsländer ökar den inhemska ölförsäljningen med mellan 1,1 procent (Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz/Saarland) och 6,8 procent (Sachsen-Anhalt). Bayern och Nordrhein-Westfalen, de två största ölproducerande förbundsländerna, ökade sin försäljning med 2,3 respektive 3,2 procent.

Inte heller när det gäller ölblandningar är första kvartalets försäljningssiffror någon munter läsning. Kvartalets totala siffror visar på en minskning med 3,7 procent, bland annat efter att försäljningen fallit kraftigt med 17,1 procent i mars. I volymer handlar det om en minskning från 637,1 hektoliter första kvartalet 2017 till 613,8 hektoliter i år. Nu återstår det att se vad vårens och försommarens varma väder gör för försäljningssiffrorna under årets andra kvartal.