Efter en lovande start på året, med en ökad ölförsäljning
på 12,5 procent under januari, har de tyska bryggerierna nu kommit ner på jorden
igen.

Totalt
minskade den inhemska tyska ölförsäljningen med 1,6 procent under årets första
kvartal. Detta efter att försäljningen minskat med 6,1 procent under februari
och med 8,5 procent under mars. Det visar siffror från Tyskland statistiska
centralbyrå Statistisches Bundesamt
(Destatis). Om man även räknar in exporten har den totala ölförsäljningen fortfarande
minskat med 1,6 procent under årets tre första månader.

Utvecklingen i de olika förbundsländerna ser dock väldigt
olika ut. Den största nedgången står Niedersachsen/Bremen för, med en minskad försäljning på hela 18,9 procent första
kvartalet. Därefter följer Hessen (minus 13,9 procent), Schleswig-Holstein/Hamburg
(minus 12,4 procent), Sachsen (minus 7,7 procent) och Mecklenburg-Vorpommern
(minus 6,7 procent). I alla andra förbundsländer ökar den inhemska ölförsäljningen
med mellan 1,1 procent (Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz/Saarland) och 6,8
procent (Sachsen-Anhalt). Bayern och Nordrhein-Westfalen, de två största ölproducerande
förbundsländerna, ökade sin försäljning med 2,3 respektive 3,2 procent.

Inte
heller när det
gäller ölblandningar är första
kvartalets försäljningssiffror någon munter läsning. Kvartalets totala siffror visar
på en minskning med 3,7 procent, bland annat efter att försäljningen fallit kraftigt med 17,1 procent i mars. I volymer handlar det om en minskning från 637,1
hektoliter första kvartalet 2017 till 613,8 hektoliter i år. Nu återstår det
att se vad vårens och försommarens varma väder gör för försäljningssiffrorna
under årets andra kvartal.