Tysklands
minister för livsmedel och jordbruk, Julia Klöckner, har utsetts till ny ölambassadör
av det tyska bryggarförbundet. Det skedde vid den tyska bryggeridagen i Berlin
i mitten av juni. Hon tar därmed över hederstiteln från Winfried Kretschmann, ministerpresident
i Baden-Württemberg.

Förutom att vara livsmedels- och jordbruksminister
är Julia Klöckner vice ordförande i det kristdemokratiska regeringspartiet CDU.
Vid sitt tacktal påpekade hon att när det gäller god öl så dyker ofta Tyskland upp
i diskussionen, oavsett var i världen man befinner sig. Därför ser hon det som
en stor ära att utses till ny ambassadör för den tyska ölkulturen. Klöckner sa
också att måttlig ölkonsumtion är ett sätt att njuta av livet och är en del av den
tyska kulturen. Samtidigt är öl en viktig produkt för jordbruket. Korn-, vete-
och humlefält har format det tyska landskapet under århundraden. Tysklands
drygt 1 500 bryggerier är viktiga för landsbygden och bidrar till tusentals
arbetstillfällen.

Julia Klöckner har utsetts till ny ölambassadör av det tyska bryggeriförbundet (foto: Deutscher Brauer-Bund/CH Lietzmann).


”Julia
Klöckner har alltid
varit en stark
förespråkare för lantbruk”, säger Jörg Lehmann, ordförande för det tyska
bryggarförbundet – Deutschen Brauer-Bund. ”Hon har vuxit upp i en vinodlarfamilj
i Rheinland-Pfalz och har under hela sin politiska karriär hängivet ägnat sig
åt frågor rörande miljö, jordbruk och regionalitet. Att skydda våra
naturtillgångar och vår mångfald är viktigt för såväl vintillverkare som
bryggare och borde vara fokus för politiken även i framtiden”, fortsatte han.

Den
tyska bryggeriindustrin karaktäriseras
av
framgångsrika familjeföretag och skiljer sig från andra branscher genom sin
ständiga ökning av nya startup-företag. Efter flera års ”bryggeridöd” börjar nu
antalet bryggerier öka igen i Tyskland och i dag finns det cirka 1 500 stycken.
Det tyska bryggeriförbundet har varje år sedan 2002 utsett en ny ölambassadör.
Hederstiteln går till personer som utmärker sig genom sitt stora engagemang i
frågor som är viktiga för bryggerinäringen.