Affärerna
har gått bra för Warsteiner under de sex första månaderna i år. Totalt ökade
den inhemska försäljningen med 1,9 procent jämfört med samma tid förra året. Även
exporten ökade mellan januari och juni.

Den positiva trenden beror till stor del på
en ökad försäljning av Warsteiners flaggskepp Premium
Pilsener
. Men även det alkoholfria sortimentet går bra och ser ut att öka med
tvåsiffriga procenttal. Bidragande orsaker till den ökade försäljningen har
också varit bryggeriets datadrivna prissättningsstrategi och att reklambudgeten
i första hand lagts på tv-reklam för Warsteiner
Premium Pilsener
och Warsteiner
Alkoholfrei
.

Premium Pilsener och alkoholfria öl drar upp Warsteiners försäljning (foto: Warsteiner).

Även
exportsidan går väldigt
bra, trots
en hårdare konkurrenssituation. Exportbolaget Warsteiner International ökade sin försäljning med två procent jämfört med första
halvåret 2017. En stark tillväxt i Ryssland liksom ökad försäljning på de två
största utländska marknaderna, Benelux och Italien, bidrog till detta. Enligt
företrädare för Warsteiner kommer bryggeriet att öka sina investeringar för att
stärka varumärket ytterligare. Bland annat arbetar man med en ny
marknadsföringskampanj.

Warsteiner
är ett av
de största privatägda
bryggerierna i Tyskland. Det grundades 1753 och ägs i dag av den nionde
generationen. I Warsteiner Gruppe ingår även Herforder Brauerei, Privatbrauerei Frankenheim och Paderborner Brauerei. Man har även andelar i König Ludwig Schlossbrauerei. I dagsläget exporterar Warsteiner sina produkter till
drygt femtio länder världen över.