Det
första halvåret 2018 innebar ett rejält uppsving för Veltins. Försäljningen
ökade med 7,8 procent och uppgick till 1,61 miljoner hektoliter. En varm majmånad
och sommarens fotbolls-VM bidrog starkt till den uppåtgående trenden.

Maj och juni innebar historiskt höga försäljningssiffror
för C. & A. Veltins. Den ovanligt
varma våren, med fyrtio procent fler soltimmar än förra året i maj, bidrog till
att dra upp försäljningen för de flesta av bryggeriets produktområden.
Moderbolagets försäljning ökade med närmare åtta procent under årets första sex
månader. Att fotbolls-VM startade i juni innebar dessutom en extraförsäljning
om 15 000 hektoliter för Veltins produkter.

Veltins breda produktutbud bidrar till den ökade försäljningen (foto: C.A. Veltins).

Försäljningen
av storsäljaren Veltins Pilsener ökade med 7,7 procent. Varumärket Grevensteiner, som omfattar sorterna Landbier, Ur-Radler och Hell, ökade
med hela 32 procent och sålde 108 650 hektoliter. Den ökade efterfrågan på
mer traditionella ölstilar visar sig bland annat genom att mer än 17 200 detaljhandlare
och cirka 3 800 restauranger i dag säljer öl från Grevensteiner. En annan
framgångsfaktor för Veltins är det breda utbudet, där traditionella ölstilar
blandas med mer innovativa sorter. De sex ölblandningar som säljs under namnet
V+ ökade till exempel sin försäljning med en procent och stod för 203 400 sålda
hektoliter.

Veltins
är ett av
Tysklands största bryggerier och
omsatte ungefär 323 miljoner euro 2017. Totalt sålde bryggeriet 2,87 miljoner
hektoliter öl och ölblandningar förra året. Marknadsföringsbudgeten ligger uppskattningsvis
på 37 miljoner euro. I produktportföljen finns bland annat flaggskeppet Veltins Pilsener och blandningen Veltins Radler, som båda också finns i
alkoholfria varianter. Under varumärket Grevensteiner marknadsför bryggeriet
mer traditionella ölstilar, som landbier.