Ölförsäljningen
i Tyskland ökade med 0,6 procent under det första halvåret 2018. Det motsvarar
0,3 miljoner hektoliter mer än samma period förra året.

Enligt siffror från den tyska statistikmyndigheten
Destatis sålde tyska bryggerier och ölhandlare
47,1 miljoner hektoliter öl under årets första sex månader. Siffrorna
inkluderar inte alkoholfria öl, andra maltbaserade drycker eller öl som importerats
från länder utanför EU. Ölblandningar, det vill säga öl blandat med citronläsk,
cola, fruktjuice eller andra alkoholfria tillsatser, stod för 4,7 procent av
den totala försäljningen under det första halvåret med 2,2 miljoner hektoliter.

Mer öl såldes under första halvåret 2018 än samma tid förra året (foto: Deutschen Brauer-Bund).

81,7
procent av all
öl som såldes gick till den inhemska tyska marknaden. Den
inhemska försäljningen ökade med 0,5 procent till 38,5 miljoner hektoliter
jämfört med det första halvåret 2017. Exporten uppgick till cirka 8,6 miljoner
hektoliter, vilket är en ökning med 0,8 procent. Av dessa gick 4,7 miljoner hektoliter
till andra EU-länder (-3,5 procent) och 3,8 miljoner hektoliter till länder
utanför EU (+6,6 procent). Öl avsedd för konsumtion inom bryggerierna, så
kallad Haustrunk, uppgick till 0,06
miljoner hektoliter (-0,8 procent).