Skörden av det korn som ska
användas till ölbryggning visar en starkt väderrelaterad uppdelning av
Tyskland. Skiljelinjen går mellan nord-nordost och syd-sydöst, enligt siffror
från de tyska kornodlarnas branschorganisation.

Enligt branschorganisationen
Braugersten-Gemeinschaft e.V. kommer skördarna av korn av acceptabel
kvalitet vara något under genomsnittet i Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen. I Sachsen, Sachsen-Anhalt, delar av Thüringen,
Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg kommer dock skördarna var rejält under
snittet, både vad gäller kvalitet och kvantitet till följd av vädret.

Det går att skörda korn i Tyskland trots värme och torka (foto: Fratz).


En positiv sak med
den varma
och torra sommaren är dock att kornodlingarna i år varit relativt förskonade
från skadeinsekter och sjukdomar. Enstaka dåliga väderförhållanden och starka
vindbyar har dock orsakat att grödorna lagt sig ner på fler fält än normalt.
Under den sista delen av grödornas mognadstid var vädret varmt och torrt, vilket
gjorde att kornet behöll sin kvalitet ända tills det var dags att skörda. Trots
att sådden skedde relativt sent, började skörden redan i den andra veckan i
juli och kornet kunde levereras till silorna i ett torrt och bra tillstånd.

Den totala åkerytan som använts
till kornodling i Tyskland i år omfattar cirka 410 000 hektar, att jämföra
med 340 000 hektar förra året. Den tjugoprocentiga ökningen förklaras
bland annat med att många åkrar på grund av vädret inte var lämpade för höstsådd,
varför de istället användes för vårsådden. Dessutom var priset på korn var ganska
fördelaktigt vid tiden för sådden. Ökningen av kornfältens storlek handlade
dock inte enbart om att man ville odla mer korn för just ölbryggning.