Humleskörden i Tyskland har
kommit igång, en vecka tidigare än normalt. Det kommer att ta en dryg månad att
få in all humle, men redan nu verkar det som att kvaliteten och mängden ändå är
bättre än förväntat.

Trots en sommar med höga temperaturer och lite nederbörd, räknar de
tyska humleodlarna med en skörd som bara är något under det normala. 3,1
procent av humlearealen drabbades extra hårt med små skördar, vilket kommer att
minska den totala humleskörden i Tyskland med cirka 3,45 procent, enligt beräkningar
som presenteras av Inside Beer.

Årets humleskörd i Tyskland blir bättre än många befarat (foto: altmuehlfranken.de).

De vanligaste bashumlesorterna
står för cirka sjuttio procent av den totala arealen i världens näst största
humleodlingsområde. Bland dessa finns Herkules med 6 309 hektar och Hallertauer
Magnum med 1 992 hektar, följt av aromsorterna Perle (3 303 hektar)
och Hallertauer Tradition (2 712 hektar). Modernare humlesorter står bara
för 1 150 hektar totalt, där de mest kända är Mandarina Bavaria (320
hektar) och Amarillo (300 hektar).

I det land där det odlas
mest humle i världen, USA, förväntas normala eller skördar som är något bättre än
snittet. Det betyder att den globala tillgången till humle kommer att vara mer
eller mindre i balans. Bitter- och smakhumle kommer att finnas i tillräcklig
mängd, medan det kan bli lite sämre med aromhumle på marknaden.