Söndagen
den 30 september upphörde en 300-årig era i Erlangen när Kitzmann-bryggeriet
stängde igen verksamheten. Varumärket kommer dock leva vidare.

Stadigt sjunkande försäljningssiffror, högre
produktionskostnader och personliga skäl tvingar Kitzmann-bryggeriets ägare Peter Kitzmann
att motvilligt stänga verksamheten i Erlangen. Bryggeriets produktion har varit
på nedgång sedan tidigt 1990-tal, samtidigt som stigande priser på råvaror och
energi påverkat resultatet negativt. Många försök att rädda bryggeriet har gjorts,
personalen har arbetat dygnet runt, externa konsulter har tagits in och sortimentet
har utökats, men allt har varit förgäves.

En 300-årig bryggeriera tar slut när Kitzmann stänger i Erlangen (foto: Ulrich Schuster).


Namnet
Kitzmann försvinner dock
inte helt
från marknaden. Rättigheterna till namnet har köpts av Kulmbacher Brauerei, som kommer fortsätta
att brygga Erlangenölet enligt ursprungsrecepten. Det innebär att ölhandlare
och krögare även fortsättningsvis kan köpa öl med varumärket Kitzmann på såväl fat
som flaska. Den i Erlangen populära traditionella restaurangen Bräuschänke och
dryckeshandeln Bräukontor, som båda är kopplade till Kitzmann, påverkas inte
heller av att bryggeriet stänger.

Vi
stängningen hade Kitzmann
35
anställda, som dock kommer att få lön under en uppsägningstid i enlighet med
lagar och regler. I ett pressmeddelande passar Peter Kitzmann på att en sista
gång hylla sin personal, varav flera har varit familjeföretaget trogna i decennier.
Han säger också att han kommer att använda sitt nätverk för att hitta nya
lösningar för de tidigare bryggerianställda.